De flesta bolag som har ambitionen att växa behöver ta in kapital. Swedish Scaleups har därför tagit fram en lättillgänglig guide med insikter kring de utmaningar som tillväxtbolag ställs inför inom kapitalförsörjning.

Kapitalförsörjning är en av scaleup-bolagens främsta utmaningar. Att drastiskt öka sin omsättning på kort tid innebär en stor risk för negativt kassaflöde. Därför är det viktigt att hitta en finansiär som kan tillföra kapital.

Det finns mängder av finansieringsalternativ på marknaden, från det lokala bankkontoret till privatkapitalbolag, från statliga aktörer till family offices. Alla finansiärer har olika villkor och incitament – och de passar för olika delar av företagets tillväxtresa.

– Men det handlar inte bara om att hitta en investerare till verksamheten utan om att hitta rätt investerare. Finansiärer kommer i många olika former och har vitt spridda förväntningar, tidsramar och krav. Det är viktigt att scaleup-bolag inte tar in första, bästa köpare utan gör ordentliga efterforskningar kring vilken typ av ägare de vill ha, säger Michal Camitz är programområdesansvarig för kapitalförsörjning på Swedish Scaleups.

Tre huvudsakliga mål

Att bolag ska ta välinformerade beslut när det kommer till val av finansiär är ett av tre huvudsakliga mål som Swedish Scaleups har satt upp för sitt arbete med kapitalförsörjning. Därför förser Swedish Scaleups företagen med kunskap kring vilka typer av finansiärer som finns på marknaden och hur de skiljer sig åt.

Ett annat mål är att bolagen ska ha en tydlig och gedigen presentation av sina tillväxtplaner. Under processen med att ta fram tillväxtplaner får företagen bland annat producera införsäljande material och räkna på hur mycket kapital de behöver ta in.

Det tredje målet är att företagen ska knyta kontakt med lämpliga finansiärer och lära sig vad som väcker deras intresse. En av de viktigare metoder som Swedish Scaleups har utvecklat för att hjälpa bolag att attrahera investerare är kapitalmarknadsdagarna. Här får lovande företag träna på sin införsäljningspitch och sedan träffa potentiella, noga utvalda investerare.

– Många av bolagen som vi arbetar med på Swedish Scaleups har enorm potential. Vi vet det, företagen vet det, men investerarna vet det inte – och företagen vet inte alltid vad investerarna vill höra. Kan man presentera en detaljerad plan med tydliga milstolpar och aktiviteter så får man respekt av investerarna. Därför hjälper vi bolagen att ta fram ett attraktivt och välgrundat investeringsmaterial samt att träna på sin införsäljningspitch, säger Michael Camitz.

Michael Camitz 5 bästa tips för att lyckas med kapitalförsörjning

 1. Vässa pitchen
  Var väl förberedda innan ni träffar potentiella investerare eller bokar ett möte med er företagsråd-givare. Gör en konkret och detaljerad tillväxtplan för bolaget som sträcker sig minst tre år fram i tiden, och använd planen som underlag för att ta fram ett investeringserbjudande eller IM (information memorandum).
 2. Koll på kapital
  Räkna ut hur mycket externt kapital ni behöver ta in och när kapitalinjektionerna måste komma – detta kan göras i samband med att ni tar fram er tillväxtplan.
 3. ”Ställ krav” på investerare
  Rangordna potentiella investerare efter hur väl de passar er verksamhet. Hur aktiva investerare vill ni ha, vilken tidsram är ni villiga att arbeta efter och vilka villkor kan ni tänka er att acceptera?
 4. Lär av andra
  Hör er för med andra bolag som gjort den investeringsrunda som ni planerar och lär er av deras misstag och framgångar.
 5. Se över hållbarhet och teamet
  Var tydliga med er hållbarhetsprofil och se till att ni har ett bra team på plats – två saker som blir allt viktigare för investerare.

Guide

Klicka på bilden för att läsa Swedish Scaleups guide om kapitalförsörjning.

Swedish Scaleups har även guider inom hållbarhetkompetensförsörjning och internationalisering.