Vi skapar tillväxt

Viljan att växa ligger i många företags DNA. Men att ta nästa steg på tillväxtresan i en globaliserad värld i ständig förändring är inte lätt. För att lyckas krävs skalbara affärsmodeller, tillgång till finansiering, rätt mix av kapital, en flexibel organisation, smarta chefer och förmågan att attrahera spetskompetens. Det är för att hjälpa bolag genom dessa tillväxtbarriärer som Swedish Scaleups finns.

Vi skräddarsyr insatserna

Vi hjälper företag som är i början av sin tillväxtresa och bolag som är redo att skala upp på en högre nivå. Våra insatser sker genom kunskapsöverföring i grupp och i individuellt skräddarsydda handlingsplaner. Vi erbjuder hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering, hållbarhet och allt annat som krävs för att ge företag kraft att växa.

Vilka är Swedish Scaleups?

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt mellan Create Business Incubator, Inkubera, Eskilstuna Kommun, Norrköping Science Park, Linköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Lead och Vreta Kluster.

Projektet har två långsiktiga mål.

  1. Att ge stöd till innovativa tillväxtbolag i regionen.
  2. Att etablera en hållbar storregional plattform för tillväxt som integrerar kommunala, regionala och nationella tillväxtagendor och kan leva vidare efter projektet avslutats.

Med finansiering från