Att integrera hållbarhet i en affärsmodell är inte bara en samvetsfråga – utan också en förutsättning för tillväxt. Swedish Scaleups har därför tagit fram en lättillgänglig guide med lärdomar kring de utmaningar som tillväxtbolag ställs inför inom hållbarhet.

Att företag driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete anses idag vara en hygienfaktor för många intressenter. Kunder, offentliga aktörer, branschorganisationer och inte minst investerare. Det finns också starka samband mellan lönsamhet och hållbarhet.

När Boston Consulting Group nyligen kartlade 300 globala storbolag hade bolagen som var bäst på hållbarhet i snitt fyra procentenheter högre vinstmarginal än bolag som var medelmåttiga på hållbarhet.

– Hållbarhet har på relativt kort tid blivit en viktig tillväxtfaktor. Allt fler investerare och andra aktörer vill se någon form av hållbarhetsanalys av företag som de engagerar sig i. Även slutkunders krav på hållbarhet är mycket högre idag än de var för fem–tio år sedan, säger Julie Ammer som är programområdesansvarig för området hållbarhet på Swedish Scaleups.

Julie Ammer. Foto: Oskar Omne

Just scaleup-bolag har en särskild möjlighet att integrera hållbarhet i sin verksamhet. De befinner sig i en fas där affärsmodellen både är stabil nog att genomlysas och flexibel nog att justeras inom områden med stora potentiella hållbarhetsvinster.

Det kan exempelvis handla om att byta ut ett produktionsmaterial mot ett annat, att se över sin transportkedja, att ställa andra krav på underleverantörer eller att lägga om den egna rekryteringsstrategin.

Utvecklat för tillväxtbolag

Många scaleup-entreprenörer saknar dock redan timmar på dygnet och har knappa resurser i den här delen av sin tillväxtresa. För att hållbarhetsstrategin ska bli något mer än en dammig policy behöver företagen därför kunna integrera den på ett enkelt och resurseffektivt sätt.

– Swedish Scaleups fokuserar på hållbar tillväxt och vår metodik är utformad för just scaleup-bolag. Vi utgår från hållbarhetens inverkan på affären, vilket gör att företagen får en tydlig och motiverande bild av hur viktigt det är att arbeta med. Sist men inte minst hanterar vi hållbarhet som en integrerad del av verksamheten, så att man inte kan avfärda det som ett sidoprojekt.

Hållbarhetsanalys

En av Swedish Scaleups mest uppskattade metoder är hållbarhetsanalysen. Syftet med metoden är att företag ska identifiera hur de dels kan dra nytta av, dels bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Främst får företagen en tydlig uppfattning om den påverkan som de har inom olika hållbarhetsområden. De här insikterna används sedan för att göra konkreta handlingsplaner framåt och som underlag för att marknadsföra sig gentemot olika intressenter, säger Julie Ammer.

Julie Ammers 5 bästa tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet

 1. Gör en nulägesanalys
  Var befinner sig bolaget inom viktiga hållbarhetsområden, exempelvis miljö. Är ni där ni vill vara? Vilka förflyttningar behöver göras, och vad kan ni göra redan imorgon?
 2. Ta små steg
  Börja inte med de allra största frågorna, utan se om det finns något område där enkla förändringar kan ge märkbara resultat. Det är ett bra sätt att komma in i arbetet och att kicka igång motivationen.
 3. Anpassa bolaget
  När ni anpassar affärsplanen efter hållbarhetsstrategin, fokusera på de områden där ni kan göra störst skillnad.
 4. Kommunicera hållbarhet
  Integrera hållbarhetsarbetet med er employer branding- och kommunikationsstrategi. Se hållbarhetsarbetet som en unik konkurrensfördel.
 5. Ta hjälp!
  Regionala inkubatorer och science parks kan hjälpa till med exempelvis utveckling av hållbara affärsmodeller och tillväxtplaner.

Guide


Klicka på bilden för att läsa Swedish Scaleups guide om hållbarhet
Swedish Scaleups har även guider inom kapitalförsörjningkompetensförsörjning och internationalisering.