Den 8 november samlades företagsledare, entreprenörer och affärsentusiaster på LINK Business Center i Linköping för en dag med fokus på internationalisering. Scaleup Day bjöd på inspirerande föredrag, framgångsrika internationaliseringsberättelser och en givande paneldiskussion.

Insikter i skalbara affärsmodeller och internationalisering i spelbranschen
Jan Abrahamsson, coach Swedish Scaleups, inledde dagen med ett föredrag om skalbarhet och internationalisering. Han delade med sig av insikter om hur företag kan skapa skalbara affärsmodeller, samt anpassa sina verksamheter utifrån kulturella aspekter.

-Du är aldrig klar med din affärsmodell, de bolag som anser att de är klara kommer inte att nå speciellt stor framgång. När du ska ge dig ut på den internationella marknaden kommer de kulturella skillnaderna att påverka dig på marknaden.

Efter Jan Abrahamssons föredrag tog Martin Johansson över för att ge en inblick från sin forskning på spelindustrin samt drog intressanta jämförelser från spelbolagens arbetssätt med internationalisering. Spelbolagen i Sverige arbetar ofta väldigt internationellt både när det kommer till försäljning, att bygga community och hitta arbetskraft.

-Många av spelbolagen arbetar mycket med improvisation och flexibla lösningar, detta är viktigare än strategier och planering för dem. Spelbolagen arbetar också ofta nära ett digitalt community för att få inspel på produktutveckling samt för att hitta arbetskraft till sina bolag.

Fredrik Larsson modererade paneldiskussionen tillsammans med Martin Johansson, Leif Erlandsson, Björn Lindeberg, Jan Abrahamsson och Mari Ahlquist.

Internationaliseringsresor delas av Scaleup-bolag
Scaleup-bolagen iMatrics, Termisk systemteknik och Interspectral berättade om sin internationalisering, de tre bolagen hade alla väldigt olika förhållningssätt till sina respektive internationaliseringsresor, vilket gav en intressant inblick i bolagens nuläge.

Efter föredragen hölls en engagerande paneldiskussion modererad av Fredrik Larsson, kommunikationschef Linköping Science Park. Paneldeltagarna bestod av Martin Johansson, Jan Abrahamsson, Mari Ahlquist, vd iMatrics, Leif Erlandsson, entreprenör och Björn Lindeberg, business coach på LEAD. Deltagarna diskuterade aktuella utmaningar kring internationalisering och gav också möjlighet för publiken att ställa frågor. Därefter avslutades dagen med en after work på Dospace, där deltagarna hade möjlighet att nätverka och diskutera dagens insikter i en avslappnad miljö.