CDE skapar arbetsplatser för människor som ska fatta snabba beslut och där mycket står på spel, ibland till och med mänskliga liv. En gemensam nämnare för kunderna är att de bedriver någon form av övervakning dygnet runt. Medarbetarna måste kunna ta till sig stora mängder information för att kunna fatta snabba beslut.

– Vi ser till att mikroklimatet vid varje arbetsstation blir optimalt sett till ljud, temperatur, ljus och luftkvalitet och mycket annat, säger Hampus Schäring.

Hampus startade företaget tillsammans med sin far. De båda brinner för att utan kompromisser utveckla optimala arbetsstationer för kontrollrum. Bland kunderna finns exempelvis processindustrier, raffinaderier, gruvor och larmcentraler. 70 procent går på export.

– Vi arbetar mot kunder med mycket höga krav på effektiva arbetsplatser, säger Hampus. Eftersom felbeslut kan få så stora konsekvenser är de beredda att lägga stora resurser på att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Allt fler företag inser att medarbetarna faktiskt är deras mest kritiska resurs. Att investera i arbetsplatserna gör att företagen dessutom blir mer attraktiva som arbetsgivare.

En arbetsstation från CDE är som ett mikrokosmos där allt som går att kontrollera också och är kontrollerat. Framför operatören sitter i regel flera datorskärmar, luften är renad och temperaturen och ljuset är anpassat efter personliga önskemål. Ljudet, som ofta består av avslappnande musik, är riktat med hjälp av en så kallad ljuddusch för att andra inte ska bli störda.

– De personer som arbetar här är utsatta för en hög kognitiv belastning. För att snabbt kunna fatta rätt beslut bör de vara avspända men ändå alerta. Blir de trötta försvåras förstås arbetet. Man kan då exempelvis öka belysningen en smula i slutet av arbetspassen.”

 

Hampus Schäring, medgrundare av CDE.

CDE är också verksamma i ett forskningsprojekt för att kunna utveckla sina arbetsstationer ytterligare ett steg där arbetsmiljön anpassas efter personalens välmående. ”Även om det för vissa kan vara känsligt att mätas, tror vi att vi kan skapa ännu bättre arbetsstationer genom att ta in mätdata från de som utför jobbet”, berättar Hampus.

– Vet vi hur människan mår för tillfället, kan vi också anpassa de fysiska förutsättningarna automatiskt. Det blir ungefär som moderna bilar som kan meddela föraren när det är dags att ta en paus.

För några veckor sedan gick CDE med i Swedish Scaleups. Det krävde ingen längre betänketid, menar Hampus.

– Det utbyte vi får från en professionell affärscoach är mycket betydelsefullt för oss. Och att kunna utbyta erfarenheter med andra innovativa företag som också åker den bergochdalbana det innebär att driva en scaleup, är också värdefullt. Vi är nu inne i ett skede då vi söker externt kapital och behöver ta nya steg i bolagsbyggandet. Att vara med i Swedish Scaleups är bra timing för oss.

CDE har idag sju anställda och omsätter runt tio miljoner. Utvecklingen har gått snabbt och planen är att den ska fortsätta.

– Vi vill både bredda oss så att vi kan bearbeta fler segment och växa geografiskt. Andra segment som öppna kontor är i stort behov av att kunna bli mer personligt anpassningsbara.