Swedish Scaleups har funnits i olika former sedan 2015 och drivs av olika parter inom Östra Mellansverige. Det är ett samverkansprojekt mellan Create Business Incubator, Inkubera, Linköping Science Park och Uppsala Innovation Centre. Plattformen har beviljats en ny programperiod som kommer att pågå mellan 2023-2026.

Den 28-29 augusti samlades de olika projektparter, finansiärer och aktörer inom innovations-ekosystemet för att reflektera samt starta upp en ny programperiod inom plattformen Swedish Scaleups. Ivana Alilovic är huvudprojektledare i den nya programperioden och hon summerar föregående omgång.

– Det är en ära att ha fått förtroendet att leda ett sådant här fantastiskt och etablerat projekt. Vi avslutar projektets tredje period med flaggan i topp där vi stöttat ett 50-tal bolag i sin tillväxtresa och detta med goda betyg om man frågar bolagen själva! Nu ser jag fram emot projektets fortsättning och den fjärde perioden där vi har högre budget för bolagsinsatser och mer utvecklingsfokus. Bland annat kommer vi att utveckla två nya moduler; innoprepp och deep-tech modul. Vidare kommer vi fokusera på att stärka samarbete inom ekosystemet på både regional, interregional och nationell nivå.

Swedish Scaleup ger sammanhang på företagens tillväxtresa

415 bolag i Östra Mellansverige har blivit hjälpta sedan plattformens start och visat på positiv utveckling för våra regioner, både med en omsättningsökning och som genererat nya arbetstillfällen. Under konferensen hade vi förmånen att gästas några av dessa: iMatrics, Reedz, Bioneer Brains, Zmartrest och Evolar. Företagen berättade om sin erfarenhet och vad Swedish Scaleups betytt för deras tillväxtresa.

Bolaget iMatrics i Linköping arbetar med auto taggning för enklare kategorisering i bland annat nyhetsmedia och medgrundaren John Bengtsson berättar:  

– Swedish Scaleups har gett oss ett sammanhang där vi kunnat prata om vår bolagsutveckling och tillväxt. Det har varit perfekt för oss i vår tillväxtresa.

Företagen framhöll att det som hade hjälpt dem mest var den personliga affärscoachningen, flexibiliteten i insatserna, möjlighet till testning och utveckling av deras produkter, samt att få komma in i ett nätverk med kontakter.
Jenny Nilsson driver bolaget Zmartrest vilket är en HR-tech plattform för att kunna identifiera medarbetares välbefinnande. 

– Utan Create och affärscoachen Madelene, hade vi aldrig kunnat utvecklas så djupt och snabbt som vi lyckats med.

Få hjälp under din tillväxtresa

Nu finns möjlighet att vara med i den nya programperioden. Driver du ett bolag som är redo att skala upp på en högre nivå? Då kan vi erbjuda dig hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering, hållbarhet och allt annat som krävs för att ge företaget kraft att växa.

Är du ett bolag som vill delta under nästa programperiod? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och kontakta oss för mer information.