Mid adult manager talking while having presentation with his team in the office. The view is through glass.

Det finns många sätt att skapa tillväxt i företaget. Vilket eller vilka sätt som passar ditt företag beror på din produkt eller tjänst, men också på din vision för företaget. Här går vi igenom tre vägar till tillväxt.

– Det går inte att säga att en väg är bättre än en annan. Din tillväxtstrategi beror på vad du vill med företaget och vad som passar produkten – och så klart på era ekonomiska förutsättningar, säger Daniel Kullgard, Business & Innovation Manager på Linköping Science Park.

Här är tre vanliga vägar till tillväxt:

1. Väx med franchising

Visste du att såväl Hemglass som Anticimex drivs med hjälp av franchising?

Franchising går ut på att man tar ett koncept som visat sig framgångsrikt, och helt enkelt gör om det någon annanstans. Eller rättare sagt, låter någon annan göra om det. Men alla som funderar på att växa genom franchising måste först ställa sig en rad viktiga frågor. Den första är om receptet går att kopiera – kan konceptet fungera även med någon annan bakom ratten?

Det är också viktigt att du är säker på att du hittat dina framgångsfaktorer innan du börjar tänka på franchising. Eftersom franchising handlar om att kopiera ett koncept måste du vara säker på att originalkonceptet är perfekt innan du lägger det i kopiatorn.

När du är säker på din sak erbjuder dock franchise flera fördelar:

  1. Du kan dela på investeringskostnaden med franchisetagarna – och därmed minska kapitalbehovet.
  2. Du kan expandera snabbare när du inte själv måste hantera varje nyetablering.
  3. Du kan få högre kvalitet och större engagemang med en driven entreprenör bakom varje ny etablering.

2. Gör som storbolagen – köp upp konkurrenten

Jättarna gör det hela tiden, köper upp andra bolag för att växa och bli ännu större. Prova du också!

När företaget når en viss storlek märker många att det är svårt att fortsätta växa. Din tid går åt till administration, personalfrågor och förvaltning – och du hinner inte lägga tid på att satsa framåt. Då finns alternativet att ”köpa” expansion genom att ta över ett befintligt bolag.

Det behöver inte heller vara så dyrt. Det finns många företag med äldre ägare eller dålig lönsamhet – eller företagare som vill bli en del av något större.

Finansiering kan du lösa antingen genom banken, externt kapital – eller genom att erbjuda aktier i ditt eget företag.

Utmaningarna med att köpa ett företag är så klart många, men det kan även fördelarna vara:

  1. Du får kunder och renommé på köpet.
  2. Du kan öka takten i din expansion.
  3. Du får stora skalfördelar genom att ha gemensamma inköp, IT-lösningar och chefsroller.

3. När Sverige blir för litet

Utlandsexpansionen kanske inte är det allra första tillväxt-steget, men det kan bli ett riktigt lyft för din omsättning.

Sverige är en liten marknad och förr eller senare blir det svårare att nå tillväxt på hemmaplan. Utgångspunkten för ditt första exportförsök bör ofta vara din hemmamarknad. Försök att hitta en marknad som är lik den svenska för just din produkt eller tjänst. Om du kan kopiera ditt koncept rakt av så minskar du nämligen risken för att det ska gå fel. Du minskar också kostnaden för saker som marknadsföring och produktanpassning.

När du väl hittat en marknad är nästa steg att ta hjälp. Du behöver för det första hitta en samarbetspartner på plats – det kan till exempel handla om en agent som ska hjälpa dig att sälja dina produkter eller tjänster. Du ska också passa på att ta hjälp av de svenska myndigheter och organisationer som jobbar med att hjälpa svenska företag ut i världen. Business Sweden, Exportrådet och Exportkreditnämnden är tre organisationer som kan hjälpa med både planering, strategi och finansiering.

Läs med om att börja exportera här: https://swedishscaleups.se/inspiration/utlandsetablering-i-coronatider/