City lights bokeh blurred background

Internationalisering är en vanlig tillväxtstrategi för bolag som vill skala upp sin verksamhet. Kan det vara vara en bra idé även under coronakrisen? Helen Rönnholm på Business Sweden tipsar om vad företag som blickar utåt bör tänka på.

De goda nyheterna först: att arbeta för internationalisering är fortfarande möjligt i coronatider. På Business Swedens inkubatorprogram för startup- och scaleup-bolag är aktiviteten kring utlandsexpansioner fortfarande hög.

– Våra program har rullat på förvånansvärt opåverkat de senaste månaderna, kanske för att bolagen ligger i planeringsstadiet. Internationalisering är en långsiktig strategi och det är mycket som ska göras innan man trycker på knappen, säger Helen Rönnholm, som är chef för Business Swedens program riktat mot startup- och scaleup-bolag.

Helt nya förutsättningar

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Den senaste tiden har dock villkoren och förutsättningarna för hela branscher och regioner ändrats drastiskt, och det påverkar självklart expansionen till nya marknader. Helen Rönnholm menar att det förberedande researcharbetet inför en utlandsetablering nu kräver ännu mer än tidigare.

– Coronakrisen öppnar för en ny verklighet. Resvanor ändras, hur vi arbetar och gör affärer ändras, det talas om en regionalisering av industrin – och när som helst kan det tillkomma nya tullar, regleringar och certifieringar. De här snabba svängningarna innebär att företagare måste vara mer flexibla och ägna mer tid åt analys.

Omvärldsbevakning allt viktigare

I det nya läget är olika former av omvärldsbevakning extra viktigt när bolagen tar fram sin strategi för internationalisering.

– Business Sweden publicerar bland annat en ”Global executive brief” med aktuell omvärldsbevakning över hur pandemin påverkar de största globala marknaderna, och varje kvartal ger vi ut ”EMI – Exportchefsindex” där vi intervjuar exportchefer om nuläget och trenden tre månader framåt. Det är också bra att diskutera läget med branschkollegor. Ingen sitter på facit nu, det gäller att sätta örat mot marken på alla sätt du kan.

För att stötta bolag som vill expandera till nya marknader har olika aktörer tagit fram stödaktiviteter, lån och bidrag kopplade till coronakrisen.

– Almi har nya företagslån som är väldigt fördelaktiga och EKN har ökat sina garantier för exportörer som ska låna pengar. Vi på Business Sweden har bland annat Corona response och Corona recovery där vi erbjuder kostnadsfria konsulttimmar och hjälp att få svar på frågor. Säg att du har en affär på gång i Sao Paolo men nu inte hör av din kund – ring oss så kanske vi kan hjälpa till. Vi har ju fötter på marken på över 45 kontor över hela världen, säger Helen Rönnholm.

Helen Rönnholm, Business Sweden

Helen Rönnholms bästa tips till företag som vill satsa internationellt i coronatider

 1. Skärpt omvärldsbevakning
  Nu är det extra viktigt att vara med på vad som händer i världen. Håll dig uppdaterad genom olika typer av omvärldsbevakning, till exempel nyhetsbrev som gäller din bransch eller den region som du är intresserad av.

 2. Arbeta agilt
  Var medveten om att vi kommer att vakna upp till en ny verklighet vad gäller allt från resebeteenden till hur vi gör affärer. Här har scaleup-företag en fördel i och med att de brukar vara agila och bra på att ställa om.

 3. Sök stöd
  Ta hjälp av de många aktörer som just nu erbjuder olika former av coronastöd, som Business Sweden, EEN, Almi och EKN. Även i ”vanliga tider” tjänar expansionssugna på att kontakta någon av de många aktörer som riktar sig mot exporterande bolag. Det finns regional exportsamverkan i varje län – ta reda på vem som är utvecklingsansvarig där du verkar.

 4. Analysera marknad och möjligheter
  Företagare som redan tagit fram en expansionplan för en ny marknad behöver se över den, men kriterierna för en lyckad expansion är desamma som alltid. Det handlar om att analysera den nya marknaden och möjligheterna att verka där. Har du tydliga målgrupper på plats och rätt anpassning för de lokala regelverken? Business Sweden kan hjälpa dig med en marknadsmatris som tas fram med hjälp av databas-research och intervjuer med personal ute på de internationella kontoren.

 5. Foten på gasen
  Bromsa inte – gasa. Snart sätter det igång igen, så passa på att bygga ditt kontaktnät och sätta din strategi.