Swedish Scaleups och STEP ger tillväxtföretag förutsättningar att utveckla välfungerande och högpresterande team som skapar bättre affärer. För företag som växer kan ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram vara nyckeln till nästa nivå, därför har Swedish Scaleups tagit fram en lättillgänglig guide med insikter från STEP.

Små snabbväxande företag står ofta inför andra utmaningar än stora etablerade företag. Många kämpar för att få tiden att räcka till. Då finns det inte mycket utrymme för annat än det mest affärskritiska. Nu uppmärksammas allt oftare vikten av att kontinuerligt jobba med HR och teamutveckling.

I Startup Team Entrepreneurship Program – eller STEP – kan växande företag få hjälp med att ta fram skräddarsydda verktyg för affärsdriven HR. Programmet baseras på beteendevetenskap, HR och självledarskap och är framtaget med hjälp av startups, inkubatorer, science parks och forskare.

– STEP handlar om att affärsutveckla team och entreprenörer. När vi började med det här för ungefär fem år sedan fanns det ett stort behov av att ta fram ett heltäckande och skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups och scaleups. I dag har ungefär 80 företag genomfört STEP, säger Hanna Wiljebrand, Program Manager på STEP.

Högpresterande team

EquipmentLoop är ett av de företag som prövat STEP och som i dag använder de verktyg som togs fram i den dagliga verksamheten. Företagets största utmaning låg i att bygga ett högpresterande team bestående av olika personlighetstyper och kompetenser.

– I dag är vi mycket tydligare i HR-arbetet. Men framförallt upplever jag att de processer och verktyg vi fick med oss har en tydlig affärskoppling. STEP innebar att vi som företag blev bättre på det vi gör och kunde fortsätta framåt i hög takt utan att tappa fokus på teamets struktur, prestation och välmående, säger Simon Fogbring, grundare och vd på EquipmentLoop.

Forskningen visar vikten av HR

STEP har utvecklats i samarbete med forskare inom entreprenörskap och psykologi. De tidiga resultaten från forskningsstudier indikerar att bolag som deltagit i STEP lyckas attrahera externt kapital i högre utsträckning, samt att de bygger större team på kortare tid.

– Det är viktigt att komma ihåg att en idé bara är en idé utan människor som kan genomföra den. Teamet är helt avgörande för att nå framgång. Att bygga starka team kan bland annat innebära att man rekryterar utanför de vanliga nätverken, kartlägger styrkor och svagheter eller satsar mer på kompetensutveckling. STEP är anpassat och framtaget för just startups och scaleups. Det är ett jättebra sätt att lyfta företaget till nästa nivå, säger Hanna Wiljebrand.

Hannas fem bästa tips för att bygga team

 1. Ligg steget före
  Skapa en strategi för teambyggande, precis som för försäljning eller marknadsföring. Koppla strategin till mätbara mål och boka in korta uppföljningar för att kontinuerligt se till att ni följer planen.

 2. Skaffa er självinsikt
  Det är omöjligt att bygga bra team utan självinsikt. Kartlägg teamets styrkor och svagheter. Det finns forskningsbaserade personlighetstester som ger bra vägledning. Hur kan ni utnyttja era starka sidor maximalt? Och går det att rekrytera för att täcka upp där ni är lite svagare.

 3. Rekrytera utanför era nätverk
  Att rekrytera i befintliga nätverk leder ofta till homogena team. I en grupp där alla har samma styrkor och svagheter är risken att alla tänker likadant och ingen utmanar och tänker nytt. Mångfald föder kreativitet och lönsamma företag.

 4. Satsa på kompetensutveckling
  Ta hand om den personal ni redan har. Se till att utveckla och stötta de personer som ingår i teamet, då ökar sannolikheten att de stannar kvar på arbetsplatsen länge. Genom kompetensutveckling kan ni också lösa framtida behov genom intern utveckling istället för att rekrytera externt. Det är ofta en mer kostnadseffektiv lösning. 

 5. Ta hjälp!
  Många ambitiösa människor vill gärna klara av allt själv. Men resultatet blir ofta att man istället skapar en flaskhals som gör organisationen trögrörlig. Ta hjälp av externa experter när teamet behöver avlastas. Det gör att alla kan fokusera på det de är bäst på, och att ni i slutändan får ett bättre resultat samt sparar tid och pengar.

 

Guide

Klicka på bilden till vänster för att läsa mer om STEP i Swedish Scaleups guide: Optimera teamet med STEP