Den 19 juni anordnades CSRD Bootcamp av Swedish Scaleups i Linköping. Under bootcampen samlades företag främst inom techbranschen för att gå igenom regleringen kring CSRD.

Elise Karlborg, projektledare Swedish Scaleups, inledde evenemanget med en presentation av Swedish Scaleups och dess arbete med att stödja snabbväxande företag. Därefter leddes bootcampen av Lina Helmersson, miljö- och hållbarhetskonsult, Envima. 

  • Envima jobbar med spets, stöd och strategi med råd och kompetens inom hållbarhet. Vi är lite av ett Bollplank eller PT för hållbarhetsansvariga, förklarar Lina.

De deltagande bolagen var både tjänste- och produktbolag, med den gemensamma nämnaren att de alla är verksamma inom techbranschen. Lina tog avstamp i detta och beskrev bland annat de främsta hållbarhetsutmaningarna för denna typen av bolag.

  • Den främsta utmaningen för techbranschen är att öka cirkulariteten i värdekedjan och att förlänga produktens livscykel, sammanfattar Lina.

Under dagen var det fokus på erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan bolagen, men också strategisk och praktisk kunskap kring hur även de mindre bolagen kommer att påverkas av det nya direktivet och vilken affärsnytta det kommer medföra för de bolag som i ett tidigt stadie förstår vad som krävs från dem. De slutsatser som drogs från bolagen under dagen var bland annat att ställa frågor tidigt i processen, skapa mer uppföljning av leverantörer, titta på goda exempel från andra och att det krävs mycket intern utbildning och information. Dagen avslutades med gemensam lunch och mingel.

Håll utkik i vår kalender efter fler tillfällen med CSRD Bootcamp.

Läs mer om Envimas arbete: https://www.envima.se/

Läs mer om Swedish Scaleups: https://swedishscaleups.se/