Skräddarsytt stöd för snabbväxande bolag

Swedish Scaleups spränger gränserna för er tillväxt

Läs mer

Swedish Scaleups skapar tillväxt hos innovativa bolag. Vi hjälper till med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och allt annat som krävs för att ert företag ska växa till nästa nivå.

 

...företagsinkubatorer och science parks samverkar genom Swedish Scaleups för att ge innovativa bolag kraft och kunskap att växa.

 

...vanliga utmaningar som Swedish Scaleups löser är kapitalförsörjning, hållbarhet, internationalisering och kompetensförsörjning.

 

...företag från Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro växer just nu på ett hållbart sätt genom Swedish Scaleups.