Swedish Scaleups spränger gränserna för er tillväxt

   TILLVÄXTSUPPORT

Tillväxtsupport är ett individuellt stöd till företag där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga era förväntningar.

   SCALEUP

Scaleup tar sig an de verkliga tillväxtraketerna som kraftigt vill öka sin omsättning och behöver ett skräddarsytt stöd. Hit handplockar vi rätt kompetens, kunskap och nätverk.

   CASE

Case är platsen där vi delar med oss av berättelser, positiva exempel och framgångar från de företag som tagit eller tar del av Swedish Scaleups erbjudande.

Vad är Swedish Scaleups?

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

De företag som drar nytta av Swedish Scaleups ges tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter.

NYHETER
Fler nyheter