Jenny Nilsson, grundare och vd på Zmartrest, har två decenniers erfarenhet som beteendevetare. Dessutom är hon en av landets främsta experter på mental träning och har arbetat med flera av våra mest framgångsrika landslag. En av nycklarna för att kunna prestera bäst när det verkligen gäller är att det finns perioder med återhämtning – och det är också kring detta som Jenny har byggt Zmartrest.

– Vi mäter medarbetares puls och andning och ger dem verktyg för att finna stunder av vila och återhämtning under arbetsdagen. Medarbetarna får hjälp av en AI-coach samtidigt som ledningen kan följa utvecklingen på aggregerad nivå, säger hon.

Sensorer för att mäta och återkoppla kroppsdata såsom puls och andning har använts länge inom både psykologi och fysisk träning. 2018 insåg Jenny och hennes kollega Anders att deras erfarenheter från bland annat idrottsvärlden borde kunna kopplas till modern teknik och användas inom yrkeslivet. Hon tog kontakt med professor Christer Norström vid Mälardalens universitet, som är specialist på att följa upp data i realtid.

– Christer var den första som sade ”det här kan gå”, minns Jenny. 2020, startade Jenny bolaget Zmartrest. Vi har arbetat tillsammans sedan dess. Därefter klev Kristian Sandström, professor vid MDU, och Magnus Jonsson, Product Lead in som medgrundare tillsammans med Jenny.

Jenny Nilsson, grundare och vd på Zmartrest, har två decenniers erfarenhet som beteendevetare.

Jenny har också lång erfarenhet som konsult inom HR, inte minst kring återhämtning. I samma veva inledde Jenny en dialog med några av sina närmsta kunder. De fick ett erbjudande om att bli ”co-design-kunder”.

– Flera av mina kunder nappade, berättar Jenny. Det innebar att de medfinansierar inledningsvis och är sedan med och utvecklar tjänsten. Samtidigt gjorde vi extra mycket för att höja kundvärdet och möta deras behov. En av kunderna hade 500 anställda, vilket gav oss tillräckligt med indata för att kunna dra goda slutsatser om effekter av mänskligt hållbarhetsarbete. Det blev ett viktigt sätt att uppnå proof of Concept och product market fit på samma gång.

Sedan dess har företaget vuxit snabbt. Idag arbetar totalt åtta personer på företaget (hel- eller deltid) och årets omsättning lär landa på 6–7 mkr. En viktig anledning till framgången är att de hypoteser som Jenny och Anders satte upp till en början också stämde väl med verkligheten.

– Vi trodde att vi skulle kunna åstadkomma 20 % förbättrad återhämtning hos medarbetarna inom en sexveckorsperiod, vilket vi också gjorde. Vi är till och med lite bättre, säger Jenny.

Jenny menar att perioder då man rent fysiskt sitter still också bör vara perioder av fysiologisk återhämtning. Med hjälp av bland annat andningsövningar hjälper Zmartrest företagets medarbetare att gå ner i varv när de inte behöver anstränga sig fysiskt.

– Men det kan också vara tvärtom, säger Jenny. En del medarbetare behöver röra på sig mer för att hitta sin egen hållbarhet.

Företagsledningen kan följa utvecklingen för återhämtningen på avdelnings- och företagsnivå, men aldrig identifiera enskilda medarbetare. Att ledningen och helst också styrelsen är med i beslutet om införande av Zmartrest är en förutsättning för att lyckas hela vägen, menar Jenny.

– Det ger en legitimitet att arbeta med återhämtning som en naturlig del av arbetslivet, och det krävs för att det ska bli hållbart, säger hon. Vi vill få in våra mätvärden i styrelserummen och i årsredovisningarna. Framsynta företag jobbar också med mänsklig hållbarhet.

Att gå med i Swedish Scaleups blev en naturlig fortsättning på det samarbete som Jenny och Zmartrest haft med Create i Västerås ända sedan starten. Nu vill Zmartrest också göra en snabb tillväxtresa och med det kommer nya frågor upp på bordet, såsom mer kvalificerad juridik och en internationell affärsplan.

– Det går nästan inte att säga hur tacksam jag är för all den hjälp vi har fått av Create genom åren. Affärscoachningen vi har till exempel betytt otroligt mycket både för mig och för bolaget. Och kombon Create och Almi är helt fantastisk!

Planen är nu att växa snabbt och internationellt. Jenny hoppas att Zmartrest omsätter 100 mkr inom fem år och att företagets sätt att mäta mänsklig hållbarhet på sikt blir en världsstandard.

– Jag känner hopp för mänskligheten. Om vi ska klara av lösa våra stora världsproblem tillsammans måste vi tänka bättre tankar. Och jag tror att hållbara människor tänker både större och bättre. Vi behöver nya grepp för att klara av att leva hållbart och jag tror och hoppas att Zmartrest kan vara en del av lösningen, säger Jenny.