Linköpingsbaserade iMatrics fann fotfästet i universitetsvärlden och har idag expanderat till länder i jordens alla hörn. Deras expertis inom Big data, maskininlärning och tillämpad matematik, gör att deras molnbaserade tjänst för data- och textanalys överbryggar både språk- och landsbarriärer.

Med nära koppling till universitetet och regionens innovationsstödsystem, kan iMatrics befästa sin position som strategisk, digital partner för sina kunder. Bolaget tog avstamp i Linköping universitets tekniska kompetens, finslipade verksamheten genom företagsinkubatorn LEAD och ingjuter nu tillväxtkraft genom acceleratorprogrammet Swedish Scaleups. Vi träffar Mari Ahlquist, en av iMatrics fyra grundare och VD.

– Idén som ligger till grund för iMatrics kom ur en delad ambition och frustration. Berkant Savas, lektor i tillämpad matematik på Linköpings universitet, hade återkommande stött på svårigheter att hitta relevant information online. Genom sitt arbete kände han väl till de verktyg som fanns tillgängliga och den forskning som låg bakom både befintliga och kommande lösningar. Tillgängligheten, själva paketeringen av lösningarna, och med det nyttan för individen utanför universitetsvärlden fanns däremot inte där.

En resa genom innovationssystemet

En nätverksfrukost i Mjärdevi parade ihop Berkant med Mari, som också hade en bakgrund från universitetet med en kandidatexamen i Matematik. Hon var genast ombord på idén att skapa digitala verktyg för tillgänglig och tillförlitlig information. Det innebar starten för iMatrics.

Från början hade vi en mängd olika uppslag. Jag brukar säga att för varje idé vi valde att gå vidare med, hamnade minst sju andra i papperskorgen. Genom att hela tiden använda referensgrupper, kunde vi skala ner till det faktiska behovet hos mottagaren och marknaden och formulera vår problemställning.

Arbetet med automatiserad textanalys förde dem till publicistbranschen, som vid den tiden hade stora problem med näthat och i synnerhet när det kom till att moderera kommentarsfälten under artiklarna. Många stora redaktioner hade sett sig tvungna att helt stänga den kanalen mellan läsare och skribent. 

Vi träffade olika aktörer som alla bekräftade problemet men delade en ovilja att betala för en automatiserad tjänst. Det i sig blev en bra lärdom i att det faktiska behovet hos kunden kan vara något annat än det vi förutsett, även om vi förstått problematiken. En redaktion frågade i stället; ”Ni som är experter på textanalys, kan ni lösa vår taggning och metadata?”

Det visade sig att varje artikel som publicerades taggades upp med olika ämnen, ett arbete som utfördes manuellt efter tycke och förmåga. Det ledde i sin tur till mycket varierande och i slutänden obrukbara data. På så vis hittade iMatrics sin nuvarande huvudfokus, att digitalisera, automatisera och strukturera taggning av nyhetsmedia.

Närheten till universitetet och innovationssystemet kring Mjärdevi har både erbjudit stöd genom flera stadier av verksamhetsutvecklingen, och även agerat rekryteringspool. När vi fick uppdraget satt två exjobbare från Civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi hos oss. Tillsammans kunde vi ta fram ett pilotprojekt som efter avstämning med kund vidareutvecklades till en färdig mjukvarutjänst (Saas). 

Mjukvarutjänsten överträffade alla förväntningar och fick stort genomslag i branschen. Ett kvartal efter att tjänsten lanserades hade den blivit mer effektiv än den generella journalisten, och innebar en enorm avlastning i det dagliga pressarbetet. Fler kunder inom publicist- och nyhetsmedia anslöt sig samma år. 

De två studenterna var John Bengtson och Christoffer Krona, idag medgrundare och vice VD respektive CTO på iMatrics. Med sin kombinerade kompetens hade bolaget nu stöd i den allra senaste tekniken, framstående forskning och en stabil grund i matematisk excellens. Framför allt delade de alla ett brinnande engagemang för att skapa konkret värde för samhälle och individ. 

Utmaningarna med internationalisering

Med en utbyggd lösning och stabil kundbas i Sverige, växte ambitionen att utforska nya marknader. Den första internationella kunden kom från Nederländerna, ett delresultat av ett samarbete med Business Sweden som erbjuder rådgivning för SME-bolag som står inför internationell expansion. 

– I slutet av samma år tog vi också in en investering med syfte att stärka internationell etablering och befästa tesen att iMatrics lösning är helt språkoberoende. 

Investeringen landade lagom till julen 2019, och ganska snart därefter kom Covid -19 pandemin. Med digitaliseringen som följde på restriktioner och nedlåsningar, skapades en utökad möjlighet till internationell tillväxt och två anslutna länder blev snart 8.

Vi har verkligen kommit ur pandemin starkare. Under pandemiåren (2020-21) nyanställde vi och är idag ett team om 10 starka kompetenser.

Internationaliseringen bjuder också på en del utmaningar. iMatrics befinner sig i en mognande bransch, vilket betyder att hela marknaden inte öppnat upp för dem ännu.

Ofta ansluter vi kunder som är s.k. ”first movers” på sina respektive marknader, vilket gör det svårare att aktivera fler kunder i samma land. Vi är också baserade i Sverige, vilket till exempel kan komplicera supportavtal under andra tidszoner. Det innebär utmaningar för den organisation vi har idag.

Eftersom iMatrics navigerat genom flera delar av innovationssystemet i Linköping blev Swedish Scaleups acceleratorprogram ett naturligt nästa steg.

Ett mål för 2023 är att etablera oss i ytterligare två länder och därmed nå 10-siffrigt antal länder. Tillväxtplanen är kärnan i acceleratorprogrammet för oss. Genom den kompetens och handledning vi har till hands får vi kraft att bryta egen mark.

Snabba frågor till iMatrics

Vad drivs iMatrics av?

– iMatrics drivs av sina tre värdeord; hållbarhet, skalat på både ansvar för miljö och samhälle men också hur vi agerar som arbetsgivare och medmänniska, engagemang för det vi gör och för våra kunder och excellens som står för den höga kvalitet och expertis som utgör vårt erbjudande.

Vilket avtryck skapar iMatrics?

– Vårt uppdrag är att göra mediabranschen datadriven men ambitionen är också att bli ett sådant bolag som regionen kan vara stolt över och omtala, liknande svenska storheter som IKEA, Volvo och Spotify.

Tankar om Linköping och Östergötlandsregionen?

– Linköping och hela Östra regionen erbjuder ett stort värde för företagsetablering med sitt omfattande nätverk, rika tekniska kompetens och tillgängliga stödfunktionalitet. Regionens innovationssystem är otroligt snabbfotat och den täta sammankopplingen med universiteten utgör en bra rekryteringspool för nytt företagande.

Fakta iMatrics

Produkt: Molnbaserad mjukvarutjänst för automatisk taggning riktad till publicister och nyhetsmedia
Grundades: 2015
Omsättning: 7 Miljoner, 2022
Ort: Linköping

Grundare iMatrics

Berkant Savas, Ph.D. 
Ideägare och grundare till iMatrics. Idag styrelseordförande. Lektor i tillämpad matematik, LiU.

Mari Ahlquist
Grundare och VD, Kandidatexamen i Matematik

John Bengtson
Grundare och Vice VD, Civilingenjör IT 

Christoffer Krona
Grundare och CTO, Civilingenjör IT

Foto: Peter Holgersson AB