UIC (Uppsala Innovation Centre) ingår i Swedish Scaleups som stöttar innovativa bolag i östra Mellansverige att växa ännu snabbare. I Swedish Scaleups får innovativa bolag tillgång till specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov inom områden som juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap eller teknik. Vi erbjuder hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och hur ditt företag kan arbeta med hållbarhet.

Inom ramen för Tillväxtsupportprogrammet har UIC under hösten genomfört en serie seminarier kallat mini-MBA, en komprimerad variant av Executive MBA-utbildningen som erbjuds på flera universitet. Deltagarna var 10 bolag från Uppsala- och Östergötlands län. Seminarieserien omfattar fyra kunskapsblock; ekonomisk analys, Ledarskap och organisation, marknadsföring och internationalisering samt konkurrenskraftsanalys.

I dag ingår sju bolag från UIC i Scaleup-programmet, det är Unibap, Pharem Biotech och Save by Solar som har varit med från starten och under hösten har även Envirologic, Vidilab, Trippus och Sisyfos Digital antagits till programmet. Bolagen erbjuds en nuläges- och hållbarhetsanalys, en genomarbetad plan för tillväxt samt möjlighet att följa upp utvecklingen med hjälp av en handplockad advisory board.

– De företag som drar nytta av Swedish Scaleups får tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sin verksamhet. UIC har utvecklat ett verktyg för att hjälpa Scale Up bolagen att formulera sin plan för tillväxt på ett effektivt sätt, verktyget har fått namnet ”Scale Up Roadmap”, Säger Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups.

 

För mer information:
Michael Camitz, projektledare Swedish Scaleups
UIC
Tel: 070-510 17 44
E-post: michael.camitz@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se