Storecon är ett nystartat bolag som grundades i Västerås 2021. De har under en kort tid gått spikrakt upp inom automatiseringsbranschen. De har tidigare fått stöd av Create Business Incubator under uppstarten och kommer nu att fortsatt få stöttning med sin tillväxt via Swedish Scaleups.

Storecons affärside baseras på att hjälpa företag att minska sina inköp samt förbättra sin logistik genom att erbjuda smarta lagerhyllor som är kopplade till avancerade funktioner samt uppföljningar. Genom varuhyllor bestående av känsliga viktsensorer kan systemet uppmärksamma viktskillnad och därmed räkna ut vad och hur mycket material eller verktyg som plockats av. Den avancerade vågfunktionen reagerar även på oordning som uppstår vid fel vikter på respektive hyllor. När materialet på hyllan börjar sina känner vågen av det och skickar en beställning till systemet som är kopplat till Storecon som skickar ut en beställning på det som saknas.

Deras affär möjliggör en effektiv utveckling för automatiserade lagerlösningar som resulterar i förenklade inköp genom att optimera flöden hos företagens lagersystem. Denna funktion innebär inte enbart sparande av tid och pengar utan också i form av mätbara miljöbesparingar och klokare konsumtion.

Storecon har sedan tidigare tagit stöd av inkubatorn Create Business Incubator i deras uppstartsfas vilket har varit väldigt uppskattat av grundarna. Johan Pfeiler som är en av dem säger så här:

– Vår tid med Create var verkligen toppen. Mest uppskattat från vår sida har ändå varit Creates vilja att hjälpa men också den energi de löpande hjälpt oss med. Vi har verkligen uppskattat våra sessioner med Create rent oavsett vart det tagit vägen. Har vi haft ett bokat möte med Create som handlat om en viss sak men vi haft annat i huvudet har Create snabbt och enkelt styrt om och funnits där som ett bollplank.

Storecon har i nuläget fortsatt förekommande samarbeten samt kunder till största delen inom industri och service men även hos andra aktörer så som regioner och kommuner och de kommer nu att fortsätta sin tillväxtresa tillsammans med Swedish Scaleups.

– Med Swedish Scaleup hoppas vi fortsätta på samma framgångsrika väg som med Create om än med mer fokus på organisation och strategi snarare än på oss som individer och entreprenörer. Att vi flyttar över till Scaleups har ju att göra med att vi är redo för nästa steg, ett steg vi hoppas och förväntar oss kan underlättas med hjälp av Swedish Scaleups.


Som många andra bolag i tillväxtfas ser Storecon att det finns organisatoriska utmaningar med att växa snabbt.

– Vi har riktigt bra traction och efterfrågan. Att sätta och utveckla organisationen med allt från anställda till arbetsuppgifter ser vi som vår största utmaning för att kunna serva kund 100 lika bra som kund 1.

I framtiden spår sig Storecon finnas i flera branscher än idag och på en internationell marknaden i Europa. Något som Swedish Scaleups självklart kommer stötta de i att realisera.