Drygt 1,5 år efter starten står Nexus By Sweden redo för att gasa tillväxtresan och erbjuda sina hållbara helhetslösningar på den internationella marknaden.

Nexus By Sweden har utvecklat ett renings- och återvinningssystem, för rening av avloppsvatten, som imiterar en naturlig mikrobiell näringsväv och ett slutet kretslopp för näringsämnen. En småskalig men skalbar lösning som bolaget stolt menar representerar en decentraliserad cirkulär ekonomi för vatten. Systemet är byggt i form av kompakta moduler som är anpassningsbara för olika sorters klimat och socialekonomiska förhållanden. Vattnet återanvänds på plats och återförs till grundvattnet. Vilket skapar ett cirkulärt förhållningssätt till rening och återbruk av vatten.

Vi tror på en värld där människor lever i harmoni med naturen. Där modern teknik och naturliga ekosystem möts och skapar obegränsade möjligheter för att förebygga och lösa nuvarande och framtida utmaningar, säger Anton Fouquet, VD på Nexus By Sweden.

Nexus lösning kan göra stor nytta i områden med vattenbrist och i samhällen utan hållbar infrastruktur för vatten och avlopp. Möjligheterna är stora också inom andra områden. Bland annat kan modulerna integreras med slutna kretslopp för offentliga toaletter, bevattningssystem, biltvättar, blågrön infrastruktur i städer m.m.

-Vårt fokus är främst på länder med akut vattenbrist och vattenföroreningar, men vi arbetar även inom industriella projekt med entreprenörer som vill uppnå verklig hållbarhet i sin verksamhet, förklarar Anton.

Tillsammans med Swedish Scaleups så har nu bolaget siktet på hitta rätt väg ut på den internationella marknaden – i en tillväxtresa som har potential att göra stor skillnad för väldigt många.