Owen Holmström kom till Linköping för studier och stannade för de innovativa möjligheterna. Med sin expertis inom Tech och IT och sin långa erfarenhet från den internationella affärsvärlden, inspirerar han regionens SME-bolag att sätta Linköping på världskartan.

Owen Holmström läste industriell ekonomi vid Linköpings universitet under 80-talet och gick direkt från universitetsstudierna till det nystartade bolaget DocEye. Företaget låg tidigt i absolut framkant inom bildbehandling, med en lösning för att i hög hastighet skanna och tolka bilder av dokument för att exempelvis betala tipsvinster, hantera fakturor och betalningar.

Jag har alltid brunnit för att skapa affärer och bygga företag, inleder Owen. Det jag mötte i DocEye var en högteknologisk kompetens men framför allt en stor tillförsikt för framtidens till synes oändliga möjligheter. Där fanns en känsla av att vi kunde förflytta berg.

Linköping blev med det Owens permanenta hemvist och bas för vidare företagande, en stad som han upplever erbjuder en utmärkt grogrund för både utveckling av ny teknik och internationellt samarbete. Här finns en utbredd öppen inställning och stark vilja att samverka, med en kulturellt rik miljö som har gott om mötesarenor för att skapa sammanhang som växer utanför stadens, regionens och landets gränser.

Jag har länge arbetat mycket internationellt och brinner för att utveckla och hjälpa företag att göra affärsmässigt sunda internationella affärer. Det finns mycket värdefull erfarenhet i Linköping kring att etablera internationella affärer och det främjar bra val när du skapar eller utökar ditt nätverk av distributörer, partner eller agenter. 

Vid millennieskiftet började Owen på Kreatel som utvecklar intelligenta tjänsteterminaler (service gateways) för att möjliggöra tjänster knutna till tele- och bredbandsnäten. Det var också så som företaget överlevde IT-bubblans spricka, genom att tidigt utveckla och erbjuda stöd för strömmande media, ett behov som bara ökat med åren. 2006 köpte Motorola upp Kreatel, vilket gav verksamheten ytterligare muskler och motståndskraft.

Det var en fantastisk bolagsresa genom både medgång och motgång, minns Owen. Något som jag plockat upp längs vägen är hur värdefullt det känns att bidra med den kunskap och kompetens som jag byggt upp över tid. Den passionen har inneburit en plats i olika styrelser för mindre bolag genom åren, engagemang som ligger mig varmt om hjärtat.

Efter sju år som ansvarig för Kreatels och Motorolas affärsutveckling och efter att ha utvecklat nya affärer i bland annat Japan och USA, var det dags för nästa steg. Det innebar en position som direktör för produktledning på ARRIS, ett bolag som levererar produkter till telekomoperatörer runt hela världen. Vidare därifrån gick han till nätverksspecialiserade CommScope som jobbar enligt den kaxiga devisen ”from now to next”. Owen har nyligen avslutat sin tjänst som produktchef för att frigöra tid till arbete i egen regi.

Det har gett mig möjlighet att på heltid gå in som rådgivare hos bland annat NEA (Nordic Energy Audit), som verkar för hållbara energilösningar, och SweGaN, som utvecklar avancerade halvledare. Arbetet innebär en hel del internationella samarbeten, bland annat med nätverk i Europa, Asien och USA. Det har också, naturligtvis, inneburit en möjlighet att ansluta mig som coach för Swedish Scaleups.

Owen kom i kontakt med Swedish Scaleups via en styrelsemedlem på NEA. Han träffade Daniel Kullgård som driver tillväxtprogrammet och det utmynnade i att han blev handledare för SME-bolag inom IT och utveckling.

  • Att vara coach i Swedish Scaleups är verkligen en förmån som ger mig lika mycket tillbaka. Min drivkraft är att få små bolag att växa och utvecklas och att hitta synergier i vad som är viktigt för kunderna och bolagen själva. Med min erfarenhet kan jag erbjuda en helikoptervy, en översikt över potentiella möjligheter och risker som kan vara svår att nå upp till som ungt bolag med fokus på alla detaljer kring uppbyggnad och tillväxt.

I sin roll som coach ställer Owen många frågor för att nå kärnan i affärsidén och förstå de individuella utmaningarna som bolaget står inför. Färdiga modeller för att nå tillväxt passar inte alla, och handledningen anpassas alltid utifrån dialog med företaget. Att träffa unga bolag som är i början på sin resa ger inspiration och skapar ett starkt engagemang i de personliga mötena.

Det är stort att bidra till att förstärka företagarnas förmåga; att hjälpa dem i att spetsa till budskapet för träffsäkerhet på marknaden, skifta fokus från teknik till kundnytta och skapa verkligt värde för de som möter och använder deras tjänst eller produkt. Det är viktigt att inte komplicera för mycket, slutligen handlar de flesta aspekter kring att bygga sin affär om mötet mellan människor.

Framgent skulle Owen vilja handleda internationella techbolag i regionen, där han har sin främsta styrka och bakgrund. Affärsmässighet är något han ser som sin främsta drivkraft, att ge företagen möjlighet till goda, lönsamma affärer som låter dem utvecklas och växa. På SweGaN arbetar han mycket kring frågor om etablering på nya marknader, expansion till dotterbolag eller agentnätverk och skulle gärna handleda i liknande frågor via Swedish Scaleups. Utveckling och samverkan tar han noga fasta på i alla sina uppdrag, men det finns också hjärtefrågor som hållbarhet och tillförlitlighet. Han ser att Swedish Scaleups och Linköping Science Park har ett stort ansvar i att fortsätta sponsra och lyfta hållbar innovation.Det handlar om basala fundament som att möta personer från olika kulturer med respekt och intresse. Helt enkelt vara transparent kring vilken affär man vill göra. Att få med hållbarhet som röd tråd i verksamheten är otroligt viktigt, för att skapa och underhålla en värld som är hållbar för nästa generation. Linköping är en blomstrande stad inom Techindustrin och här finns ett djupt tekniskt kunnande kopplat till affärsmässighet. Regionen knoppar av sig enormt många, spännande bolag som agerar komplement till de väletablerade jättarna som Saab och Ericsson. Linköping har gjort sig ett namn i den internationella sfären och är idag en central plats för god innovationsförmåga.