Questioning marks

Går ni i säljtankar? Att värdera företaget inför en försäljning, eller för att ta in externt kapital, kan vara en utmaning. Det är särskilt sant för nya tillväxtbolag som många gånger varken har historik eller går med vinst. Michael Camitz, affärsutvecklare på Swedish Scaleups Uppsala Innovation Centre, tipsar om fem viktiga saker att tänka på.

Först och främst, det finns en uppsjö av modeller för att värdera företag. Enkelt uttryckt utgår de flesta modeller från två utgångspunkter: antagna framtida vinster eller den substans – till exempel lager, produktionsanläggningar, patent eller kontanter – som finns i bolaget.

Ett vanligt börsbolag värderas till exempel ofta till mellan 15 och 20 årsvinster. Men fullt så enkelt är det så klart inte, och spannet är stort mellan olika företag och branscher. För närvarande värderas den amerikanska biltillverkaren Tesla till närmare 1000 årsvinster, medan svenska Swedbank värderas till 12 årsvinster. Skillnaden ligger bland annat i hur investerarna ser på tillväxtmöjligheterna, och just på de antagna framtida vinsterna.

Värdering alltid en förhandlingsfråga

För snabbväxande och kanske relativt nystartade tillväxtföretag är värderingen i slutändan alltid en fråga om förhandling. Olika köpare eller investerare kommer att värdera företagen olika, inte minst beroende på deras egen verksamhet och vilka eventuella synergieffekter de ser. Att känna till olika värderingsmodeller kan därför vara en bra grund, men det viktigaste för att få bra betalt är att presentera företaget på rätt sätt.

Michael Camitz är affärsutvecklare på Swedish Scaleups Uppsala Innovation Centre. Här är hans bästa tips för att göra företaget intressant för rätt köpare eller investerare – och få så bra betalt som möjligt.

Michael Camitz fem bästa tips

 • Beskriv bolagets framtida planer
  Gör en tydlig beskrivning av bolagets planer framåt. Är planen att till exempel dubbla er omsättning på tre år? Tillväxt, särskilt kraftig sådan, kräver en trovärdig förklaring. Berätta om planerna i detalj och definiera några värdedrivande och mätbara faktorer för att enklare förklara varför tillväxten är realistisk.
  – Det kan till exempel innebära att man ska kontakta ett visst antal nya kunder, etablera sig på en ny nyckelmarknad, rekrytera ny kompetens eller ingå ett partnerskap med en annan stor säljare. Det ska vara aktiviteter som går att mäta, säger Michael Camitz.

 • Presentera en möjlig exit
  En köpare är också ofta en framtida säljare. Med andra ord, de som köper eller investerar i ert företag vill ofta veta hur de förr eller senare ska kunna sälja. Det kan vara via en börsnotering eller till någon annan privat köpare – och det är viktigt att ni har en tanke kring hur det ska kunna gå till. Här är tre alternativ som det kan vara bra att presentera:

  1. Ni planerar att börsnotera bolaget inom en två- eller treårsperiod. Det finns en väl etablerad process för hur en börsnotering går till, vilket gör att denna exit är enklast att förstå och förklara.

  2. När bolaget har utvecklats i tre eller fyra år planerar ni att sälja det till en industriell köpare. Det kan till exempel vara Google, Microsoft, Volvo Cars eller ett annat stort företag som är intresserade av att köpa bolaget.

  3. Ni har för avsikt att sälja hela eller delar av bolaget till ett investmentbolag för att göra aktien mer likvid. Då vet investeraren att det i framtiden kommer finnas likviditet i aktien som de senare kan sälja.

 • Övervärdera inte
  Många företagare gör misstaget att värdera det egna bolaget för högt. Det gäller särskilt startup-bolag som tar in externa investerare för första gången, menar Michael Camitz.
  – Det är lätt hänt att man går in i fällan att bli lite girig och sätter ett för högt värde på bolaget. Ofta räcker det inte med att ta in externt kapital en gång, det behöver göras 5-6 gånger innan bolaget nått sin mognad. Men om bolaget haft ett för högt värde första gången man tagit in kapital, och ni inte kan försvara det värdet nästa gång ni behöver pengar, då kan ni hamna i en besvärlig sits.
  Den första övervärderingen kan skapa en slags dominoeffekt. Om ni inte har kunnat leverera de vinster och den tillväxt som ni utlovat så kommer det vara svårt att övertala den första investeraren att fortsätta delta. Och det gör det i sin tur svårt att övertala nya investerare att gå in med kapital.

 • Välj investerare med omsorg
  Värderingen är så klart viktig, men lika viktigt är att hitta rätt köpare eller investerare. I synnerhet om ni själva ska vara kvar i bolaget som delägare och medarbetare. Ett lägre bud från rätt köpare kan på sikt ge mer pengar än ett högt bud från ”fel” köpare. Fundera på vilken typ av investerare ni vill ta in i företaget, vad de kommer kräva av er och vad de kan bidra med.
  – Venture capital-fonder kommer till exempel förvänta sig att bolaget levererar snabb tillväxt. Klarar ni inte av att leverera det kan de pressa fram en tillväxt i alla fall och kanske ifrågasätta ledningen och styrelsen. Ibland är det bättre att växa långsamt, säger Michael Camitz.

 • Förhandla, förhandla
  Det finns som sagt mängder av modeller för att värdera ett företag. Det finns också många varianter på hur betalningen ska gå till. Det kan handla om kontanter, aktier i ett annat företag – om ni blir uppköpta – eller en kombination. Värderingen kan också bli beroende av hur bolaget presterar i framtiden och ett slutgiltigt avtal kan innehålla mängder av villkor och klausuler.
  – I slutändan är allt detta en förhandlingsfråga. Ni måste sätta er ner, förhandla fram och tillbaka, och landa i något som båda parter är nöjda med, säger Michael Camitz.