Space Launch System Flying Over The Clouds. 3D Scene.

Unibap var bland de första i Sverige att sätta artificiell intelligens i skarp produktion. NASA och Huskvarna använder redan deras driftsäkra teknik. Efter Swedish Scaleups hjälp är det lilla Uppsalaföretaget med den enorma potentialen redo för nästa stora steg.

Unibap automatiserar och effektiviserar verkstadsgolven hos tunga industrijättar med driftsäker artificiella intelligens och robotik. Inom rymdfart används deras högt flygande AI av NASA. Den gemensamma nämnaren? Bägge branscher efterfrågar vad Unibap kan bäst: driftsäkra ”AI-förmågor”.

– Kopplingen är att på verkstadsgolvet och i rymden måste de praktiska tillämpningarna alltid vara tillgängliga. Eftersom våra AI-förmågor ersätter mänsklig arbetskraft måste de vara pålitliga och klara en livscykel på 10–15 år. De kan inte uppdateras hur som helst under driften. Vi är unika på det sättet, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Swedish Scaleups program får Unibap att lyfta

Unibap är det lilla bolaget med de stora kunderna. Den 22 personer starka akademiska avknoppningen kommersialiserar teknik som forskats fram vid universiteten. En viktig utmaning för Unibap är att kunna visa upp ett stort bolags trovärdighet, en pålitlig produkt och samtidigt behålla startupens snabbhet samt innovationshöjd. För att förbättra chanserna att lyckas med det tog Unibap hjälp av Swedish Scaleups.

– Det är en utmaning när man skalar upp företaget, tar in fler medarbetare, ökar kompetensen och når ut på en internationell marknad. Swedish Scaleups har hjälpt oss att strukturera detta, säger Fredrik Bruhn och får medhåll av Lena W Jansson som är talang- och kommunikationschef på företaget.

– Swedish Scaleups har utmanat oss i hur vi tänker och hjälpt oss att vässa kompetensen. Dessutom har vi fått en bättre förståelse kring hur vi uppfattas som bolag utifrån. Vi har sett vad vi gör bra och vad vi ska behålla, säger hon om erfarenheterna från Swedish Scaleups skräddarsydda program, som bland annat innehöll en nulägesanalys, tillväxtplan och rådgivningsstöd genom ett nytillsatt advisory board.

Swedish Scaleups har utmanat oss i hur vi tänker och hjälpt oss att vässa kompetensen.

Lena W Jansson, talang- och kommunikationschef på Unibap

Enligt Fredrik och Lena skiljer sig företagskulturen inom Unibap från den typiskt svenska. Inspirationen hämtas i stället från USA i allmänhet och Silicon Valley i synnerhet.

– Med enbart teknik hade vi inte varit där vi är i dag. Det handlar om vår talangförsörjning och hur vi kommunicerar med varandra. Vi har arbetat mycket med vårt beteende internt. I dag jobbar vi multidiciplinärt och har en mycket tydlig kommunikation. Det är de mjuka värdena som gör att en organisation jobbar bättre och mer effektivt ihop.

– Swedish Scaleups har förstärkt tanken att vi var rätt ute. Vassa rådgivare har lärt oss att förstå att vi är annorlunda, och gjort oss bättre på att kommunicera internt och mot kunder och investerare, säger Lena.

Vad är nästa steg för Unibap?
– Vi står inför en uppskalning och ska öka antalet referenser som står i hög volymnivå inom industrin, samt att förnya de förtroenden vi redan har. Det finns en betydande skalpotential om vi når ut och får våra applikationer i satelliterna. Efter en krävande utvecklingsfas hoppas vi också ställa om och nå ut till fler kommersiellt inriktade bolag. Vi har sagt att vi ska omsätta 300 miljoner om tre år, säger Fredrik Bruhn.

– Rymdfart går väldigt bra just nu. Det händer jättemycket där. Då måste vi som bolag vara snabba och ta chansen. Det har vi bra förutsättningar att klara av. Det har Swedish Scaleups hjälpt oss med, säger Lena W Jansson.

Vad har varit bäst med Swedish Scaleups?

  • Att få hjälp med att strukturera ett litet företag så det kan tilltala stora företag. 
  • Att få hjälp med vässad kompetens. 
  • Att få en bättre förståelse för vad som gör oss unika och hur detta uppfattas utifrån.

Fakta om Unibap 

Produkt: Artificiell intelligens och automation
Ägare: Listad på Nasdaq First Growth market sedan 2017.
Grundat: 2013 
Ort: Uppsala
Omsättning 2019: 17,2 miljoner