Solenergi

Nästa generations solpanel är upp till 35 % mer effektiv än dagens och med Evolars lösning kan tekniken kommersialiseras och bli tillgänglig för alla. Men för att förverkliga affärsidén krävs kapital. Genom Swedish Scaleups finslipade Evolar pitchen som attraherade rätt inveterare.

Över ett halvsekel har gått sedan solcellerna uppfanns och den första generationens solceller har nått sin maxkapacitet. Problemet är att kisel, som används i solpaneler för att fånga upp energin, inte kan effektiviseras mycket mer. Istället forskas det nu intensivt på hur det betydligt mer effektiva ämnet perovskit kan ersätta kisel. Och det är här Evolar kommer in i bilden: de har utvecklat en lösning för att industrialisera tillverkningen av denna andra generationens solpanel.

– Med perovskit kan vi få solpaneler som är upp till 35 procent mer effektiva än de konventionella. Men även om det här har varit hajpat inom forskningen det senaste decenniet är det få som klarat utmaningen att skala upp, industrialisera och göra tekniken användbar för många. Vi har en lösning på hur det kan gå till och det är vi rätt ensamma om, säger Mats Ljunggren, CEO Evolar.

Produktion av Evolars produkter.

Evolar vill kommersialisera en slags tandem-solpanel som både använder perovskit och kisel för att fånga upp solenergin. Deras uppdaterade solpanelsversion är sett till watt till och med något billigare att producera än konventionella solpaneler.

– Redan idag ger stora solkraftverk en lägre produktionskostnad för el eftersom de är en jämförelsevis låg investering med små krav på underhåll och de går fort att bygga. Det är stora konkurrensfördelar som nu kan bli ännu större och som gör skillnad för klimatet. Det är en stor drivkraft för oss, säger Mats.

Fokus på affärsplan och investerare

Evolar grundades 2019 och fick tidigt stöd av Uppsala Innovation Centre. Det var den vägen de kom i kontakt med Swedish Scaleups, som hjälpt Evolar att utveckla affärsplanen och hitta rätt investerare för att kunna finansiera tillväxtresan.

–Vi valde coachning av Swedish Scaleups experter om hur vi upprättar en affärsplan och hittar investerare. Även om vi har lång erfarenhet från branschen och några i företaget startat ett annat solcellsföretag tidigare så behövde vi stöd att forma vår affärsidé samt med att sätta målen och metoderna för hur vi når dem.

Mats Ljunggren. Foto: Evolar.

Evolar behövde bygga en för prototypproduktion, vilket naturligtvis kostar mycket pengar. Därför var det också viktigt att med Swedish Scaleups hjälp investerare som var redo att satsa stora summor.

– Här fick vi bra stöd att göra vår affärsidé tydlig för omgivningen och tränade bland annat på vår pitch. Coachingen var handfast och vi fick exempelvis feedback på de skriftliga och verbala formuleringar vi använde oss av. Vi upptäckte att vi var rätt hemmablinda och blev alltför tekniska i ordval och uttryck. Då var det bara att göra om, det måste vara solklart för mottagaren vad vi vill.

Slutit flera avtal om förstudier

Efter att ha finslipat affärslan och pitch stod Evolars fem ägare redo att hitta sina investerare. Till sist fick de napp hos ett norskt riskkapitalbolag specialiserat på just förnybar energi. I utbyte mot 28 procent i ägarandel investerade de kapitalet som Evolar behövde. Nu, ungefär ett halvår senare har Evolar slutit flera avtal om förstudier.

– Förstudien är det första viktiga steget i en lång säljprocess. För kunden, exempelvis en solpanelstillverkare, är det en stor investering att bygga en anläggning. Därför behöver vi först göra en grundlig analys och skapa en förståelse för hur vår lösning gynnar deras affär.

Tydliggjort vad som sticker ut

Nu fortsätter Evolar att med full kraft slutföra sin uppskalning av tekniken samtidigt som de arbetar hårt på att få marknadsföringen på plats. Under nästa år är planen att antingen ta in fler privata placerare eller börsnotera bolaget på någon av de mindre börslistorna.

– Vi har konkurrenter som hållit på längre med själva materialet men de saknar vår erfarenhet från industrialiseringsprocessen. Och att just kommersialisera forskningen, skala upp, är den stora utmaningen i vår bransch. Med Swedish Scaleups fick vi hjälp att tydliggöra för både kunder och investerare varför vi sticker ut.

Tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Mats Ljunggren

  1. Tillgången till rådgivning och coachning som mynnade ut i en genomarbetad, solid affärsplan.
  2. Pitchträningen där vi fick öva upp vår verbala kommunikation och slipa fram ett glasklart budskap.
  3. Nätverkandet med rådgivare och andra deltagare i programmet. Tyvärr blev det lite naggat i kanten när vi under pandemin gick över till digitala träffar, men det ger mycket att ses – helst i verkliga livet!

Fakta // Evolar

Grundades: 2019
Anställda: 14
Omsättning: 4 miljoner (2020)
Plats: Uppsala