Daniel Kullgard är Business & Innovation Manager på Linköping Science Park och affärscoach inom Swedish Scaleups. Här är hans bästa tips för innovativa bolag som vill att växa i kristider.

Då kan du satsa

”En kris gör att de normala förutsättningarna inte längre gäller. Det öppnas marknadsmöjligheter för nya företag. Om man har gjort sin hemläxa – det vill säga att man har koll på sin ekonomi och står på en säker plattform – så bör man växla upp och satsa i kristider.”

Använd kristiden rätt

”Under en kris är det sällan som precis allt går dåligt. Det gäller att hitta de kunder och marknader där det går att göra en affär. Det kan bli din nya framtid. Under krisen ska du göra dig beredd och anpassa produkten till den kommande verkligheten.”

Förutse trenderna

”Man ska inte titta på hur det ser ut här och nu, utan se vad som är på gång. Vilka marknadsförutsättningar håller på att ändras? Vilka blir konsekvenserna? Vilka värdeerbjudanden kan man se om, säg, sex månader? Om man kan förutse detta så har man goda förutsättningar att lyckas.”

Kriser skyndar på utvecklingen

”Vissa trender accelereras av kriser. Det gäller corona också. Ta det här med co-working spaces. Den här krisen har lärt oss att arbeta mer flexibelt med arbetsplatsen. När krisen är över och vi ledsnat på att arbeta hemifrån, så kommer sannolikt mer flexibla kontorslösningar att efterfrågas. Man kan även titta på alla digitala möten som vi har nu. Infrastrukturen har alltid funnits, men vi har inte orkat använda den. Nu vet alla hur man hanterar zoom och Skype och gjort oss bekväma med det. Kriser tvingar oss att att tänka nytt.”

Våga skrota vissa affärer

”Räkna inte med att dina gamla kunder ska bete sig som vanligt. Vänta inte på att allt ska lösa sig. Vissa saker måste man bara pausa eller lägga ner.”

Sök nya samarbeten

”När det finns begränsat med kapital och marknaden krymper, så är det viktigt att vara öppen och söka nya samarbetsformer. Genom gemensamma inköp och delning av lokaler eller personal går det att skära i kostnaderna. Du kan också att skapa ett starkare erbjudande genom en gemensam utvecklingssatsning i ett nytt område. Vi ser redan nu intressanta samarbeten där till exempel Volvo och Daimler gör en gemensam satsning inom bränsleceller, eller där många aktörer inom besöksnäringen samverkar kring en gemensam destination.”

Ändra din planeringshorisont

”Under kriser bör du korta din planeringshorisont. En tremånadersplan är lagom. Det gäller att lösa det dagliga – i kombination med att hålla blicken högt och försöka se vart marknaden är på väg. Det finns alltid möjligheter. Det ska man komma ihåg.”

Fem snabba tips på hur man växlar upp i kristider:

  1. Använd lugna dagar åt långsiktig planering
  2. Sök nya samarbeten som stärker din affär
  3. Försök tolka hur marknaden ser ut om ett halvår
  4. Våga lägga ner det som inte funkar
  5. Ha två planeringshorisonter – en kort och en lång