Ett kontinuerligt inflöde av nya högpresterande och välfungerande medarbetare är en förutsättning för företag som vill växa snabbt. Ändå har rekryterings- och teamfrågor ofta varit marginaliserade i stödet till svenska scaleupbolag. Hanna Wiljebrand har tipsen som hjälper er att lyckas.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för företag som vill växa. För ett bolag som skala upp i snabb takt är det inte ovanligt att stå inför en situation där man exempelvis behöver gå från att vara 20 medarbetare på våren till att ha 50 anställda samma höst. Naturligtvis är detta ingen lätt ekvation att lösa.

– Ofta är det en stor utmaning att på kort tid hitta många kandidater och få dem att förstå varför de ska välja att arbeta för just ert bolag. Samtidigt är kompetensförsörjning helt avgörande för att ett företag ska lyckas på sin tillväxtresa, säger Hanna Wiljebrand, som arbetar som affärsutvecklare och HR-specialist inom Swedish Scaleups.

Hanna är beteendevetare och har arbetat med HR-frågor och rekrytering i 13 år. I rollen som affärsutvecklare vill hon sätta ljus på teamfrågan bland företag som är redo att skala upp. Traditionellt har fokus främst legat på affärsplan och tillväxtstrategier vid affärsutveckling för scaleupbolag. Det vill Hanna och Swedish Scaleups nu förändra.

– Teamfrågan har tidigare ofta varit marginaliserad bland inkubatorer och science parks. Man har liksom förutsatt att det ska funka. Samtidigt handlar rekrytering om att hitta människorna som ska göra jobbet när bolaget vill växa. Att bygga högpresterande och välfungerande team är en förutsättning för att bygga framgångsrika företag, säger Hanna Wiljebrand.

Scaleupsbolag kan bli bättre på mångfalld och jämlikhet

I projektet STEP har hon i samarbete med 17 forskare tagit fram ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för att stötta uppbyggnaden av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team hos startups. Genom Swedish Scaleups tas nu ett liknande koncept fram anpassat för scaleupföretagsen behov.

Och stödet behövs. En undersökning som Swedish Scaleups nyligen genomförde med Unitalent och Linköpings Universitet slog fast att scaleupsbolag behöver bli mer professionella i sin rekrytering. Dessutom kan företagen bli bättre på mångfald och jämlikhet, vilket också gynnar tillväxttakten.

– Forskningen är entydig kring att mångfald och jämlikhet skapar kreativitet och lönsamhet. Problemet är att många företag till stor del rekryterar i sina befintliga nätverk, vilket skapar homogena arbetsgrupper. När alla på en arbetsplats har samma styrkor och svagheter är risken att alla håller med om allt och ingen ifrågasätter eller tänker i nya banor.

Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare och HR-specialist.

Här är Hanna Wiljebrands bästa tips för scaleupsbolag

 1. Sätt en strategi
  På samma sätt som ert bolag har strategier för allt från tillväxt till affärsutveckling, så behöver ni även en strategi kopplat till rekrytering och teambyggande på företaget. Det handlar om att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning samt för högpresterande medarbetare och välfungerande team. Som alla strategier ska även denna vara kopplad till mätbara mål, så att ni kan följa upp att ni är på rätt väg.

 2. Skippa magkänslan
  En anställning baserad på magkänsla säger väldigt lite om ifall en person kommer prestera på sitt jobb. Samtidigt är löner en stor kostnad – och en felrekrytering kan få stora konsekvenser. Det finns flera onlinebaserade rekryteringsverktyg som hjälper er att fatta kloka, datadrivna beslut. Ett exempel är Alva Labs, som förutom att jämföra kandidater även möjliggör en bedömning av hur kandidaterna passar in ert befintliga team. Det är superviktigt eftersom forskningen visar att välfungerande team är en stor faktor bakom alla framgångsrika företag.

 3. Kartlägg era behov
  En viktig grund för en lyckad rekrytering är att kartlägga vilka behov ni egentligen har. Varför är rollen viktig för er? Vad är det för arbetsuppgifter som ska utföras och vad är det för kompetenser som behövs för att kunna lyckas med de här arbetsuppgifterna? Här är det viktigt att ni begränsar er till det viktigaste. Lista max fem kompetenser, annars är det lätt att det blir en helt orimlig önskelista.

 4. Sälj in er som arbetsgivare
  I kampen om kandidaterna måste ni också komma ihåg att svara på frågan ”Varför ska ni jobba hos oss?” när ni annonserar tjänsten. Om ni växer snabbt och en junior tjänst snart kan bli senior: skriv ut det i så fall. Gör ert företag världen bättre och mer hållbar: var tydliga med det. Lista även de förmåner ni erbjuder och försök att förmedla er kultur genom annonsen.

 5. Rekrytera i rätt ordning
  För bolag som växer snabbt är det extra viktigt att rekrytera i rätt ordning. Grundregeln är enkel: hitta chefen först och låt sedan hen vara med och sätta teamet. Ett annat tips för scaleupsbolag är att rekrytera flera till samma team samtidigt. Då kan de nyanställda lära av och sporra varandra samtidigt som de får lättare att komma in i gemenskapen. Dessutom kan ni samla ihop introduktionen och göra uppstarten effektiv.

 6. Våga ta hjälp
  Som företagsledare är det lätt att bli så ambitiös att man drunknar, så lyd mitt råd och våga ta extern hjälp av experter. Låt en kommunikatör se över er annons. Låt en HR-konsult se över er rekryteringsprocess. I slutändan kommer det inte bara ge bättre resultat, utan även spara tid och pengar. De företag som jag träffar som tagit in extern hjälp upplever nästan alltid att det varit otroligt avlastande och brukar fråga sig varför de inte har gjort det tidigare.

 7. Glöm inte kompetensutvecklingen
  Rekrytering är en sak, men att behålla personal är minst lika viktigt. För att lyckas är kompetensutveckling a och o eftersom de flesta vill utvecklas och lära sig nya saker. Att lägga fokus på kompetensutveckling gör företaget bättre, samtidigt som det utvecklar individerna.


Vill du veta mer om rekryteringsbehovet bland svenska scaleupsbolag?