Att våga konstatera ”det här är bra nog”, lämna produktutvecklingsstadiet och köra är många startups stora utmaning. För QTAGG var det känslan av att stå och stampa som ledde dem till Swedish Startups. Nu har saker börjat hända – i snabb takt.

Med Västeråsbördiga QTAGGs produkt kan rederier både spara stora pengar och bidra till minskade utsläpp. QTAGGs har utvecklat ett slags världsunik farthållare som med artificiell intelligens räknar ut den mest effektiva rutten för ett fartyg att nå sin slutdestination i tid.

Genom att samla in data om allt från väder till strömmar och djup kan verktyget dessutom räkna ut hur mycket bränsle fartyget bränner på den föreslagna rutten och anpassa kröningen på ett sätt som minimerar bränsleförbrukningen – Vårt verktyg EcoPilot fungerar som bilens adaptiva farthållare. Det anpassar sig hela tiden till förändrade förhållanden, som skiftningar i vädret och annat som händer i realtid. Sammantaget kan EcoPilot spara 7-8 procent i bränslekostnader för ett fartyg, vilket ju är stora summor för ett rederi med flera fartyg, säger Tomas Lindqvist, vd QTAGG.

EcoPilot anpassar sig hela tiden till förändrade förhållanden.

– Säg att ett fartyg gör av med ungefär 15 000 ton diesel per år. 7 procents besparing på det motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från 2 000 bilar. Kostnadsmässigt innebär besparingen en sänkning av bränslenotan med ungefär fem miljoner kronor per år, fortsätter Tomas Lindqvist.

Fastnade i start up-läget

Det var runt 2015 som EcoPilot började ta form och sedan dess har QTAGG arbetat med att utveckla, testa och förfina. Till slut, 2019, hade Tomas och hans entreprenörskollegor hamnat i ett läge som många startups kan känna igen sig i. Det var dags att ta nästa steg, men hur? Och var produktutvecklingen verkligen tillräcklig: kunde de inte förfina verktyget lite till?

– Vi fastande i startup-läget, där vi hela tiden såg potentialen i att utveckla produkten lite till innan vi introducerade den på marknaden. Samtidigt hade vi faktiskt redan en produkt som var tillräcklig bra. Det vi egentligen behövde var att sätta i gång och sälja, säger Tomas Lindqvist.

Tomas Lindqvist, vd QTAGG. Foto: QTAGG.

Det var i detta avgörande skede som Swedish Scaleups kom in i bilden. Genom att tillsätta ett advisory board bestående av en grupp experter på affärsutveckling och försäljning som QTAGG fick träffa en gång i månaden fick företaget den knuff de behövde för att komma vidare.

– Först av allt hjälpte de oss att reda ut hur vi ska presentera vår produkt för att attrahera rätt köpare. Det finns ju så många olika sätt att kommunicera en sådan här produkt och vi behövde förstå vilka budskap vi ska använda oss av för att landa hos den som trycker på köp-knappen, säger Tomas Lindqvist.

Tittar på mer omfattande affärer

Samtidigt fick QTAGG också hjälp av Swedish Scaleups för att komplettera sina styrelsekunskaper. Tomas och de andra delägarna hade dittills endast haft mer informella styrelsemöten insprängda i alla vardagsbestyr. Nu fick de gå  en styrelsekurs för att bli certifierade styrelsemedlemmar och få mer formellt know-how om styrelsens uppdrag och arbete.  QTAGG fick även Swedish Scaleups hjälp med att förstå investerarprocessen, som de hade ingen till liten erfarenhet av.

– En stor insikt var att förstå att vi mot investerarna inte ska sälja produkten, utan en andel i ett tillväxtbolag. Det kräver ett annat slags tänk, så vi fick arbeta med att ta fram olika scenarion som presenterar vår verksamhet och säljer vår resa framåt. Vi fick även hjälp att värdera bolaget, så att vi inte säljer oss för billigt men ändå tilltalar investerare. Det är en svår balansgång, säger Tomas Lindqvist.

I skrivande stund är QTAGG ute på en investerarrunda och framtiden ser ljus ut, även om de i dagsläget inte kan berätta mer än så.

– Men det jag kan säga är att vi tack vare deltagandet i Swedish Scaleups har lyft blicken och tittar på affärer som är i en helt annan skala. Nu är det de stora projekten ihop med rederierna som vi siktar på, säger Tomas Lindqvist.

Tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Tomas Lindqvist

  1. Arbetet tillsammans med experterna i vår advisory board. Vi har fått nya vänner och massvis med kunskap och insikter.
  2. Kursen för att bli certifierad styrelsemedlem, det gav oss de formella grunderna i styrelsearbetet.
  3. Att vi steg för steg gick igenom investerarprocessen och hur man värderar ett bolag.

Fakta Qtagg

Produkt: Ecopilot, ett ekolod som i realtid räknar ut den mest bränslebesparande rutten för fartyg.
Grundades: 2015
Omsättning: 8 miljoner kr (2020)
Ort: Västerås