Affärsidén var så bra att B-engaged hade kunder redan innan det startats. För att skynda på tillkomsten och tillväxten av företaget behövdes hjälp utifrån. Och det var då Swedish Scaleups kom in i bilden.

B-Engaged är ett verktyg som hjälper företag och organisationer att på ett nytt och snillrikt sätt mäta medarbetarengagemang. Med hjälp av en vetenskapligt verifierad frågemodell och kvalificerad AI-teknologi belyser B-Engaged de områden som är i störst behov av förbättringar. Allt börjar med ett formulär på 30 frågor.

– Därifrån kan man som chef se vilka parametrar som påverkar engagemanget i just sin grupp. Dessutom får man förslag på relevanta åtgärder för att öka engagemanget och ta just den gruppen till nästa nivå, säger Maria Nettersand som grundat B-Engaged tillsammans med Cristian Libardo och Viktoria Lindqvist.

Efterfrågan trots att varken företag eller produkt existerade

Ordet engagemang sammanfattar också uppstarten av B-Engaged. När företaget startades hösten 2018 var grundarna angelägna om att få ut verktyget på marknaden så snart som möjligt. B-Engaged var nämligen efterfrågat – trots att varken företaget eller produkten existerade.

– Vi hade verkligen ett bra utgångsläge. Många andra företag lägger lång tid på utveckling av produkten innan den börjar säljas. B-Engaged blev väldigt bra eftersom vi kunde basera produkten på en kunddriven utveckling, säger Maria.

Swedish Scaleups affärscoach hjälpte oss att ”sy en för stor kostym” – så att vi hela tiden kan fortsätta att växa

Maria Nettersand, grundare B-Engaged

Utmaningarna var således många och de skulle lösas fort. B-Engaged behövde inte bara få tid till det kreativa och att färdigställa produkten. De skulle också påbörja försäljningen och bygga ett ramverk som hör det administrativa till. I mars 2019 kom hjälpen från Swedish Scaleups i form av Tillväxtprogrammet.

Här fick de hjälp med marknadsföring, avtal, content, kvalitets- och miljöledningssystem samt att söka bidrag. Men mest värdefullt var enligt Maria att få stöd utifrån just hennes bolags specifika förutsättningar.

– Som nystartad är det mycket som man ska hinna med och det är viktigt att lägga fokus på rätt saker. Genom programmet fick vi en affärscoach som hjälpte oss att ”sy en kostym” som alltid är en storlek för stor så att vi hela tiden kan fortsätta att växa. Det var väldigt skönt att dessutom ha ett bollplank som kunde ge tips och råd längs vägen. Tack vare vår affärscoach fick jag också hjälp att prioritera och se produkten utifrån en potentiell kunds perspektiv.

Var det något särskilt du reagerade på – när du såg företaget ”utifrån”?
– Att det krävs ett tydligt budskap. Som ny har man många bra tankar. Man ser så många fördelar med produkten och vill berätta om alla, medan en potentiell kund kanske mest är intresserad av några av fördelarna. Det var nyttigt att hitta det som ger allra störst nytta för kunden.

Vad är nästa steg nu?
– Nu är det fokus på att fortsätta växa och att växa med bibehållen kvalitet i servicen. Det är otroligt viktigt för oss att vårt system är värdefullt för kunderna och löser deras faktiska problem.

Rekommenderar ni andra att söka sig till Swedish Scaleups?
– Absolut! Vi har fått bra och praktisk hjälp baserad på den situation som vi befann oss i som bolag.

Vad har varit bäst med Swedish Scaleups?

  • Att se företaget utifrån och kommunicera rätt saker
  • Bra stöd och bollplank
  • Att vi fick hjälp baserad på den situation vi befunnit oss i

B-Engaged

Produkt: En forskningsbaserad metod för medarbetarundersökningar.
Grundare: Maria Nettersand, Cristian Libardo och Viktoria Lindqvist
Grundat: 2018