Innovation Lift Scandinavia stod inför en jätteutmaning: att sälja sitt nyskapande hissystem till världens största aktörer på byggmarknaden. Med hjälp från Swedish Scaleups är Degerforsbolaget på god väg att ta hissen till toppen.

Innovation Lift Scandinavia (ILS) lever upp till sitt företagsnamn. Degerforsbolaget har gjort sig världskända för sitt nya, innovativa hissystem som ger en bättre och säkrare lösning för den internationella byggmarknaden. Företaget grundades av tre vänner som tillsammans hade 50 års erfarenhet av byggbranschen i allmänhet och plattformshissar i synnerhet. Ändå hade inte tillväxten varit möjlig utan det stöd som ILS fått genom Swedish Scaleups. Det menar medgrundaren och VD:n Lennart Gunnarsson.

”De har varit helt avgörande för den tillväxt som vi haft fram till nu”, säger han och berättar att företaget hade en omsättning på 2,4 miljoner 2013. Att jämföra med 2019, då siffran låg på hela 33 miljoner. ”Det finns alltid saker att lära, trots 50 år av erfarenhet.”

2016 fick Swedish Scaleups kontakt med Lennart Persson, som vid tiden stod inför en minst sagt stor utmaning med sitt företag: att nå de största aktörerna på världsmarknaden. Först och främst krävdes ett ordersystem för e-handel, vilket enligt Lennart är helt avgörande för att komma in hos de större aktörerna.

”De letade rätt på rätt bolag åt oss, ett konsultbolag som kunde ta fram systemet. De tog kostnaderna för förundersökningen och sonderade bland potentiella företag kunniga inom ordersystem. När de hittade företaget kändes det verkligen helrätt. Dessutom fick vi finansiellt stöd för att besöka alla återförsäljare och vara på plats fysiskt när systemet implementerades på plats.”

Swedish Scaleups har också hjälpt ILS att vidga sitt kontaktnät och hitta de finansiärer som krävs för en fortsatt utveckling och tillväxt. Detta har skett bland annat via nätverksträffar arrangerade i Stockholm.

Vårt nuvarande nätverk hade vi haft svårt att hitta på egen hand”

Lennart Gunnarsson, VD

”Swedish Scaleups har samlat investerare som vi fått göra presentationer inför. Vårt nuvarande nätverk hade vi haft svårt att hitta på egen hand. Sedan har vetskapen om oss spridit sig. Vi har inte lagt en krona på marknadsföring.”

Lennart och hans kollegor har också tagit del av Swedish Scaleups program Investment Readiness, som hjälpt företaget att attrahera såväl finansiärer som nya kunder.

”Vår utmaning är att ständigt få in kapital. Genom Investment readiness har vi fått hjälp med att analysera flera punkter som gör oss mer attraktiva bland finansiärer. Det handlar om alltifrån teknik och ekonomi till nya marknader och produkten i sig. Vi har haft en tät och kontinuerlig kontakt där Swedish Scaleups lärt oss att tänka annorlunda. De har gett oss input och visat hur företaget uppfattas – eller bör uppfattas – utifrån. Det har varit viktigt för oss för att nå våra målsättningar.”

Nästa stora målsättning är att etablera Innovation Lift Scandinavia i Kina. De har nyligen startat ett bolag i Shanghai tillsammans med ett kinesiskt företag.

”Ytterligare ett steg är att komma in på Europas största marknad, Tyskland. Det har vi inte börjat nysta i riktigt än. Nu kan vi börja stå på egna ben och fortsätta med affärsplanen: att omsätta 100 miljoner om tre år.”

Vad har varit bäst med Swedish Scaleups?

  • Vårt nya nätverk. Det hade vi inte haft om det inte vore för Swedish Scaleups.
  • Helhetssynen. De har fått oss att se och förstå vårt eget företag bättre.
  • Förståelsen för e-handel. De var med från början och visste vad som behövdes.

Innovation Lift Scandinavia

Produkt: Plattformshissar, utan väggar och tak, för byggmarknaden.
Ägare: Lennart Gunnarsson, Johan Högberg och Tommy Söderlund.
Grundat: 2013
Ort: Degerfors
Omsättning 2019: 33 miljoner