Green Loop System är ett uthyrningssystem av förnybara plastserviser där varje produkt har en livslängd på 30-40 år. Utmaningen för tillverkaren August Lundh låg i att få sina kunder att förstå miljönyttan med produkten. Tack vare Swedish Scaleups har företaget nu lyckats paketera sin produkt så att fler fått upp ögonen för servisen.

August Lundh har levererat hushållsprodukter för krävande miljöer i 100 år. Ändå slutar företaget inte att förnya sig. Det senaste exemplet är projektet Green Loop System, där större kök ges möjlighet att hyra recirkulerade plastserviser av miljövänlig bioplast. August Lundhs VD Peter Wall berättar om initiativet. 

– Det låter kanske inte så märkvärdigt men med den här metoden kan man använda tallrikar i fyra-fem år och sedan byta in dem mot nya. De gamla tallrikarna maler vi ned och gör nya av samma material. Plastserviserna går att loopa minst sju gånger, vilket ger produkten en livslängd på 30-40 år. Jämför det med en vanlig porslinstallrik som håller i snitt två år, säger Peter. 

Ett bättre alternativ för miljön ger potential för tillväxt

Enligt Peter Wall hade August Lundh haft en hyfsad tillväxt, men under ett par år stått och stampat på runt 8-9 miljoner i omsättning. Sedan 2017 har dock tillväxten tagit fart i och med nya samarbeten och export. Omsättningen 2019 landade på knappt 17 miljoner. Nu hoppas man växa ytterligare genom att Green Loop System får genomslag på den tilltänkta marknaden: offentliga kök på exempelvis skolor och sjukhus. Peter berättar om två stora utmaningar som projektet står inför.  

– Det första är att offentliga kök lyder under lagen om offentlig upphandling. Vi ville ändra deras köpbeteenden och få köken att teckna abonnemang i stället för att köpa produkter. Den andra grejen är att man i media sällan läser bra saker om plast. Det är plastberg i haven, plastbantning, plastgifter. Jag förstår logiken men vi har en produkt som är miljömässigt bättre än alternativen. Jag kan lugnt säga att vår produkt är helt giftfri, till skillnad från porslinstallrikar, där vi i tester hittat bly och 15 procent barium. Det är ju som arsenik, säger Peter. 

Swedish Scaleups har plockat fram resurser, haft rätt kontaktnät och varit ett bollplank. Om något år bör vi få ut vår tjänst Green Loop System brett i Sverige och utomlands

Peter Wall, VD August Lundh

August Lundh behövde därför hjälp med att kommunicera fördelarna med Green Loop System. Det var därför de vände sig till Swedish Scaleups, där man tillsammans vände och vred på affärsmodellen. 

– Först gjorde vi en livscykelanalys där vi jämförde Green Loop System med porslinstallrikar från Kina – en jämförelse vi kunde lägga in i vår argumentation. Sedan var det PR och att föra ut budskapet till rätt mottagare: politiker, barnföräldrar och inköpare på skolkök. Det har varit jätteintressant, inte minst att veta hur man får ut budskapet i media och ”planterar” nyheter. Viktigt att nämna är också att vår affärscoach Rasmus Sörensen var väldigt drivande. Han har plockat fram bra resurser, haft rätt kontaktnät och varit ett bollplank.  

Vad är nästa steg, nu när ni gått klart Swedish Scaleups? 
– Nu när vi fått hjälp med de sista pusselbitarna och fått en utvecklad förståelse för affärsmodellen, så ligger fokus på försäljning och att få ut produkterna ännu mer. Om något år bör vi ha fått ut Green Loop System brett i Sverige och i våra grannländer, samt i Belgien, där förhoppningen är att tillverkarna ska loopa själva lokalt. 

Rekommenderar ni andra att söka sig till Swedish Scaleups?
– Absolut! Det som särskiljer Swedish Scaleups från andra aktörer är att vi inte fick pengar i handen och sen lämnades för att själva lösa allt. De har ställt helt andra krav och vår affärscoach har verkligen arbetat tillsammans med oss i de olika aktiviteterna. Jag tror att det är en stor anledning till att vi fått så snabba resultat.

Peter Wall, VD på August Lundh

August Lundh

Produkt: Green Loop System, ett uthyrningssystem av recirkulerade plastserviser.
VD: Peter Wall
Grundat: 1921
Ort: Eskilstuna
Omsättning 2019: 17 miljoner kr