Efterfrågan på batterier ökar explosionsartat nu när allt fler bensin- och dieseldrivna bilar, bussar och lastbilar skall ersättas med elfordon. Eldriften eliminerar utsläppen från fordonen, men samtidigt är batteriproduktionen förknippad med stora utsläpp av bland annat koldioxid. Dessutom kontroller Kina i princip alla råvaror för batteritillverkningen, vilket EU ser som ett orosmoment. Uppsalabaserade Granode Materials har dock en mer hållbar och effektiv batterilösning som dessutom innebär att produktion kommer att kunna ske i Norden.
– Vi ersätter stora delar av den smutsiga grafiten med kisel och får ett batteri som både är renare och mer effektivt, säger Granodes nytillsatte vd, Lars Schedin.

Batterier består i princip av tre delar. Anoden som i dagligt tal kallas för minuspolen, Katoden, eller pluspolen, samt elektrolyten som sitter däremellan. Något förenklat utvinns ström när elektroner flyttas från den minusladdade anoden genom elektrolyten för att till sist nå katoden. När alla elektroder har gjort samma resa är batteriet urladdat. Företaget Granode intresserar sig för den första tredjedelen, alltså anoden. Den består till största delen av grafit, det vill säga kol.
– Anoden står för 50 % av batteriernas miljöutsläpp och det är den syntetiska grafiten som är boven, berättar Lars. Vi har en metod där vi kan ersätta en stor del av grafiten med kisel. Vår tekniska lösning består i att bearbeta kisel och grafit så att vi når en optimal partikelform, storlek och blandning. Därigenom kan minska koldioxidutsläppen med 85 % och samtidigt öka batteriets effekt med nära 30 %.

Ett övergripande EU-mål är att minska vårt beroende av batterier från Kina och bygga upp en egen tillverkning. 2030 är målet att 10 % av EU-ländernas behovs skall täckas av inhemsk produktion baserad på eget råmaterial.
– Man kan tycka att målet är lågt satt, men det tar lång tid att bygga batteriproduktion i stor skala, säger Lars. Men i Norge finns såväl kisel som grafit och grafit finns även i Turkiet, så förutsättningar finns absolut.

I grunden vilar Granodes teknik på ett eget patent, men utvecklingen drivs ändå ständigt vidare av företagets utvecklingsteam.

– Vi har ett fantastiskt dynamiskt och dedikerat team på Ångströms laboratorier i Uppsala, säger Lars. Vi har in kille från Sydkorea, en från Etiopen, en tjej från Ryssland och arbetet leds av en ung iranier – samtliga är PhD:s.

Parallellt med teknikutvecklingen planerar Granode för sin första pilot tillsammans med en samarbetspartner. Faller den väl ut, finns där tillgänglig produktionskapacitet för upp till 60 000 ton om året. På sikt vill dock företaget bygga en egen fabrik.
– Vi vill på sikt äga produktionen och vår anläggning ska ligga någonstans i Norden. Såväl bearbetningen av råvaran som själva batteriproduktionen kräver mycket el, så mycket talar för en lokalisering i de norra delarna av Norge, Sverige eller Finland, säger Lars.

Företaget planerar nu för fullskaletester tillsammans med presumtiva kunder. Går de så bra som Lars tror och hoppas, kan ordinarie leveranser komma i gång i slutet av nästa år. Då kommer Granode att kunna erbjuda batterimassa till anoder som ger effektivare och mer hållbara batterier till ett lägre pris. Ändå finns det utmaningar, menar Lars.

– Just nu är produktionskapaciteten hos batteritillverkarna branschens största flaskhals. För inte så länge sedan gick Scania ut med att de skulle kunna sälja betydligt fler elbussar och ellastbilar om det bara fanns tillräckligt med batterier på marknaden. Europas batteritillverkare har just nu sitt största fokus på att få upp produktionskapaciteten.

Sedan några veckor tillbaka är Granode med i Swedish Scaleups. Lars menar att kapitalanskaffning för närvarande är det mest prioriterade området för samarbetet.

– Till att börja kommer att vara med på ett pitchevent 23 maj, berättar han. Projektet har just kommit i gång och vi har hittills fokuserat på kapitalanskaffningen. Men vi hittar säkert fler områden att samarbeta inom. Jag ser fram emot en utökad kontakt.