Digital Mechanics var mycket tidigt ute med att se 3D-skrivarnas möjligheter. Idag har de störst kapacitet på FDM-teknik i Sverige och är med sin bredd, tekniska kompetens och sina partners en fullt utvecklad one-stop-shop för snabb tillverkning av komplexa detaljer i både plast och metall.

I september 2005 grundades Digital Mechanics, efter att intresset för 3D-tekniken och dess möjligheter väckts i samband med ett tekniskt projekt.

Efter en marknadsundersökning förstod de att de själva kunde skapa ett bättre erbjudande.

– Vi insåg att priset skulle vara fast och utgå från kubikcentimeter, beroende på vilket material som användes. Det gör att kunderna direkt ser vad en detalj kostar utifrån volymen i sitt eget 3D-CAD program, säger Fredrik Finnberg, vd Digital Mechanics. Snabbhet i vår värld är allt, tillägger han.

När erbjudandet lanserades slog det ned som en bomb. De dubblerade omsättningen varje år de 3-4 första åren. Många kunder beskrev hur andra prismodeller varit förvirrande, vilket gjorde att Digital Mechanics såg att de valt rätt.

Idag erbjuder företaget mycket mer än rena 3D-utskrifter. De är mer en utvecklingspartner än en underleverantör och deltar gärna med idéer till förbättringar av prototyper och produkter.

Digital Mechanics drar nytta av Swedish Scaleups, som är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

– De företag som nyttjar Swedish Scaleups ges tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter, säger Anders Sageborn, projektledare på Västerås Science Park.

Digital Mechanics har deltagit i ett flertal aktiviteter som har arrangerats inom ramen för projektet, till exempel Board Circle, Investment Readiness Process och genomgått en utvecklingsdialog tillsammans med Almi.

– Om vi inte hade varit med i projektet, skulle vi aldrig ha avsatt den tiden eller investerat i de behovsanalyser och tjänster som vi nu tagit del av. Analyserna har gjort att vi förstått vad som skapar långsiktigt värde i bolaget och vilka utmaningar vi har, berättar Fredrik Finnberg.

Bolag i projektet erbjuds att genomgå en Investment Readiness Process, som ger grundare kunskap i att effektivisera kapitalanskaffningsprocessen genom att skapa sitt unika och tydliga investeringserbjudande.

– Investment Readiness Process var riktigt bra. Det som bygger värde i bolaget behöver inte alls vara det man först tror. Vi tog också fram tydliga nyckeltal, säger Fredrik Finnberg.

Inskrivna bolag i Swedish Scaleups har möjlighet att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien, får deltagarna ta del av användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

– Vi har även medverkat i Board Circle programmet, berättar Fredrik. Det har gjort att vi lyft vår kompetens för styrelsearbete och fått upp ögonen för eventuella fallgropar. Just nu tittar vi på en Advisory Board, men vi är inte i mål med det än, tillägger Fredrik.

Fredrik Finnberg rekommenderar andra entreprenörer att avsätta tid för långsiktigt arbete och att ha disciplin. Han råder också till att tillsätta en extern styrelse så fort som möjligt och att arbeta med tydliga nyckeltal.

Digital Mechanics har kommit ut på export och börjar ses som en större aktör i internationella sammanhang. Kunderna som finns inom allt från telekombranschen och tillverkningsindustri till medicinteknik, kräver hög tillgänglighet och snabbhet i leveranserna.

– Swedish Scaleups har bidragit till stor nytta. Vi tyckte att vi gjorde allt rätt, men fick inte till tillväxten. Under medverkan i projektet har vi nu sett över styrelsen och arbetat fram en ny och tydlig strategi för tillväxt med 100 procent de kommande 4-5 åren, inklusive en plan för kapitalförsörjning och rekrytering, berättar Fredrik.

 

Digital Mechanics
Grundat: 2005
Antal anställda: 12
Omsättning: 27 miljoner kronor
Webbplats: www.digitalmechanics.se

 

På bilden syns Fredrik Finnberg, vd Digital Mechanics. Foto: Håkan Lindgren.