I dag är jämställdhet en framgångsfaktor för många företag världen över. Vad beror det på, och hur kan du boosta jämställdheten i din verksamhet? Marie Tomičić, expert på jämställdhetsfrågor inom Swedish Scaleups och ekonom som har disputerat i organisatorisk förändring, berättar mer.

Kan närvaron av kvinnor bland toppcheferna påverka ett företags vinst? Det visade en stor undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics 2016. Undersökningen utgick från data från nästan 22 000 företag i 91 länder.

– En av de mest uppmärksammade resultaten från undersökningen var fördelen med att ha kvinnor som toppchefer. Företag med över 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procents högre vinster än företag som helt saknade kvinnor bland toppcheferna, säger Marie Tomičić.

Orsakerna till att företag tjänar på jämställdhetsarbete är många. En är det ökade trycket från kunder och investerare.

– Företagen har ögonen på sig i dag – se till exempel på den uppmärksammade Allbrightrapporten som listar Sveriges mest och minst jämställda bolag. Samtidigt lanseras fonder som enbart investerar i jämställda bolag eller bolag som aktivt arbetar med jämställdhet.

Kvinnor växer som kundgrupp

Många hävdar att jämställda bolag lyckas spegla sina kvinnliga kundgrupper bättre än andra. Detta lär bli allt viktigare framöver, åtminstone enligt rapporten ”Women: The next emerging market”. Där skriver revisionsjätten EY att kvinnors inflytande över politik, industri och samhället växer explosionsartat. De kommande fem åren väntas kvinnors globala inkomst stiga från 13 till 18 biljoner dollar. Ökningen på 5 biljoner dollar är nästan dubbelt så stor som den sammanlagda GDP-tillväxt man väntar sig från Kina och Indien.

– Blickar vi fram till 2028 väntas kvinnor kontrollera nästan 75 procent av så kallad ”discretionary spending” globalt, det vill säga köp som semesterresor, underhållning och rekreation. Eftersom många av oss har vuxit upp i en värld som formar kvinnor och män olika finns det ett stort plus i att ha kvinnor i organisationen som kan spegla målgruppen kvinnor, säger Marie Tomičić.

Dragkamp om kompetensen

Att rå om kompetensförsörjningen är enligt Marie Tomičić ytterligare ett skäl till att företag satsar på jämställdheten.

– Det är dragkamp om talangerna i flera sektorer i dag. Företag som har brist på kompetens, till exempel Hewlett-Packard och Knowit, arbetar aktivt med jämställdhet eftersom den yngre generationen är mer fokuserad på värderingsfrågor när de letar jobb. Knowit är förresten ett bra exempel på den skillnad ett aktivt jämställdhetsarbete kan göra. För ett par år sedan fanns de långt ned på Allbrights lista över jämställda företag – och förra året låg de på första plats.

Marie Tomičić, Swedish Scaleups

Marie tipsar
– Så boostar du jämställdheten i företaget

  1. Se över era konsulter
    Allt behöver inte handla om att anställa jämställt, som företagare kan man även påverka genom de konsulter man använder eller de aktörer man samarbetar med. Nästa gång ni ska hitta någon för ett uppdrag kan ni exempelvis leta aktivt efter kvinnor – eller män om det gäller en roll där de är i minoritet.

  2. Var uppmärksam på könsroller
    I stort sett alla påverkas av stereotyper och könsroller. Som ledare för ett litet företag gäller det därför att ha koll på sitt eget och medarbetarnas beteenden kring de här frågorna. Se aktivt över vilka som väljs ut för att genomföra särskilda arbetsuppgifter eller vilka som får mest taltid på arbetsplatsen – och fundera på om kön kan vara en faktor här. Vem ber du ta anteckningar på mötet och vem tror du behöver utmanas för att stanna?

  3. Räds inte förändring
    Många företag i traditionellt mansdominerade branscher arbetar hårt för att rekrytera kvinnor, men är inte lika intresserade av att ändra organisationen. Det finns en rädsla att ge kvinnor vad som kan uppfattas som en extra skjuts eftersom männen, eller vissa ”manliga genier”, kan bli sura och sluta. Men om vi tänker att männen redan har en extra skjuts blir de speciella aktiviteterna kring kvinnor bara ett sätt att balansera upp. Och kanske är det inte hela världen om vissa slutar – det kan öppna upp för något nytt.