Business coworkers working together at office

Det finns flera myndigheter och organisationer som erbjuder finansiellt stöd till din expansion. Vinnova, Almi, Energimyndigheten och Tillväxtverket är några av dem. Oddsen är goda – men det gäller att ditt företag uppfyller vissa specifika kriterier.

Det kan kännas som en djungel att ta sig fram till rätt stöd för dig och ditt företag. Finns det ens stöd? Var finns stöden? Kan mitt företag få dem? Grundregeln är dock ganska enkel: För de flesta stöden krävs att ditt företag kan bidra med tillväxt och/eller innovation.

– Det finns också mängder av EU-pengar som delas ut i specifika syften vid olika tillfällen. Just nu satsar EU till exempel på att öka självförsörjningen inom vissa teknologiska kategorier, och då kan företag få medel för att utveckla sådan kompetens, berättar Daniel Kullgard, Business & Innovation Manager på Linköping Science Park.

För det mesta ska pengarna gå till nya satsningar och utveckling – det är så kallade riskpengar”

Daniel Kullgard, Business & Innovation Manager på Linköping Science Park.

Det är med andra ord svårt att få stöd för att driva ditt företag som du alltid gjort. Du kommer heller inte att få statligt stöd för en idé som uppenbart kommer att försämra för andra existerande företag. Det kallas undanträngningseffekten – skattepengarna ska inte hjälpa dig att konkurrera ut andra företag.

”Det handlar om riskpengar”

Men om du har en innovativ idé som kan ge tillväxt, eller hör till ett prioriterat område, så ökar chansen att du har pengar att hämta.

– För det mesta är det också så att pengarna ska gå till nya satsningar och utveckling, det är så kallade riskpengar. Det här innebär att man sällan får stöd för att stärka upp sin existerande verksamhet, säger Daniel Kullgard.

Så hur hittar du stöden? Vinnova, Tillväxtverket, Almi och flera andra offentliga aktörer har samlat sina stöd på sajten verksamt.se. Här hittar du också information om EU-stöd, jordbruksstöd och stöd för dig som vill expandera utomlands. Många av stöden utlyses vid ett tillfälle, beroende på vilka myndighetens eller organisationens prioriteringar är just då.

– Generellt är det så att olika bidragsgivare har olika syften och anledningar till att dela ut pengar. Det är det viktigt att ni känner till när ni ansöker om pengar. Om ni tillverkar elcyklar bör ni alltså ha olika argument beroende på om ni söker pengar från Folkhälsoinstitutet eller Naturvårdsverket.

Science parks kan hjälpa till

En viktig sak att fundera över är villkoren i stöden, och vad du kan få stöd till. Vissa pengar är öronmärkta till produktutveckling, andra till att ta in konsulttjänster för att utveckla en idé. Vissa, men långt ifrån alla, kan du använda till att betala ut löner.

En del stödformer kan bara täcka direkta kostnader som resor och material, medan andra kan användas för större investeringar.

Många kräver dessutom medfinansiering från annat håll – och det gör att Almi ofta är en bra utgångspunkt när du ska söka. Där kan du få kontakt med både långivare och investerare. Dessutom vet deras rådgivare vilka stöd på regional och nationell nivå som kan passa för ditt företag.

– Att vara en del av en Science Park eller ett annat företagskluster är också ofta en bra väg till dessa offentliga medel. Inom Linköping Science Park har vi bra kunskap om hur man matchar behov och för samman företag med offentliga medel på olika sätt. Det finns företag som finansierat stora delar av sin tillväxtresa på det sättet, säger Daniel Kullgard.

Bästa vägen till offentliga stöd

  1. Kolla in på verksamt.se – där kan du hitta information om nationella stöd och EU-stöd.
  2. Tänk på att olika stöd har olika syften. Det påverkar vilka stöd du bör söka och hur du ska formulera din ansökan.
  3. Samarbeta. Vissa stöd kräver medfinansiering, och andra får du lättare om ditt företag samarbetar med andra i ett konsortium. Här kan science parks och andra företagskluster ofta vara till stor hjälp.