Deras digitala plattformar skapar kvalitativ och resurseffektiv vård och omsorg. Dessutom har de haft en rekordartad tillväxt på 20 procent varje år. Med hjälp från Swedish Scaleups hoppas Joliv nå ett ännu högre mål: att fördubbla omsättningen på fyra år. 

Ut med svårlästa anteckningar med block och penna – in med ordning och reda i mobiler och datorer. Joliv är Västeråsföretaget som arbetar med digitalisering av planering och dokumentation inom vård och omsorg.

– Vi är ett samhällsnyttigt företag med mål att ta vara på de digitala möjligheterna, så att de kommer personal och patienter, kunder och skattebetalare till del, säger ägaren och affärsutvecklaren Christian Strömblad.

Nyskapande verktyg gav snabb tillväxt

De nyskapande verktygen har inte bara inneburit förbättrade rutiner och ökad patientsäkerhet, utan också gjort Joliv till ett uppmärksammat företag med en rekordartad tillväxt på 20 procent varje år. Nu hoppas Christian Strömblad ha fördubblat omsättningen om fyra år. Och en hundraprocentig tillväxt är alltid densamma, oavsett om man går från en till två anställda – eller 20 till 40, menar han.

– Att driva ett företag i förändring är som att gå i trappan i Lustiga huset på Gröna lund. Om man kliver rätt i förändringen så når man toppen, men det finns också risk att man halkar ner.

Det är otroligt värdefullt att få hjälp med struktur och ett utifrånperspektiv.

Christian Strömblad, Joliv

För att möta de högt ställda målen behövde Joliv hjälp utifrån. Därför sökte sig företaget till Swedish Scaleups, där Joliv tagit del av ett skräddarsytt program med inriktning på tillväxt, ledarskap och digital marknadsföring.

– Vi har alltid varit otroligt fokuserade på vårt erbjudande och vår produkt. Det är förstås inte fel, men nu har vi förstått att vi kan hjälpa så många fler genom att stärka vår marknadsföringskommunikation. För att vara ”on top” måste man nå ut med aktuella nyheter, kunskap och läsvärd information digitalt, via exempelvis sociala medier. Och sedan mäta och sätta nya mål.

Vad har varit mest värdefullt med Swedish Scaleups?
– Det är otroligt värdefullt att få hjälp med struktur och ett utifrånperspektiv. Vår konsult från Swedish Scaleups kommer från betydligt större verksamheter och är van vid att utveckla nya marknader. Tillsammans har vi gjort djupa analyser och affärsplaner som lägger grunden för vår fortsatta tillväxt. Där tycker jag verkligen att vi har landat i att se på Joliv som en utomstående. Externa rådgivare behövs för att man ska se risker och möjligheter man står inför, säger Christian.

Rekommenderar ni andra att söka sig till Swedish Scaleups?
– Absolut! Världen är så komplex i dag, med snabba förändringar som gör att man ständigt måste anpassa sig för att utvecklas. Det är omöjligt att klara av allt detta på egen hand – utan att fylla på med ny kunskap utifrån. Här har Swedish Scaleups varit en viktig del, inte minst i form av det nätverk där vi träffat andra bolag i samma situation. Det har varit en stor fördel att få göra detta i en professionell och strukturerad miljö. Det har varit en förutsättning för att vi ska lyckas nå dit vi är idag.

Christian Strömblad, ägare och affärsutvecklare på Joliv.

Vad har varit bäst med Swedish Scaleups?

  • Att lyfta blicken och betrakta företagets styrkor och svagheter utifrån.
  • Att stärka vår marknadsföringskommunikation digitalt.

Joliv

Produkt: Utvecklar e-hälsoplattformar för vården.
Ägare: Christian Strömblad.
Grundat: 1999
Ort: Västerås
Omsättning 2019: 25 miljoner