Male and female professionals discussing in meeting. Multi-ethnic business colleagues are planning at conference table. They are sitting in board room at office.

Med ett aktivt styrelsearbete kan ditt företag klara såväl kriser som att nå strategiska mål och öka bolagets resultat- och värdeutveckling. Styrelseproffset Göran Hoghestadh, som utbildar inom Swedish Scaleups, förklarar varför det är avgörande för ditt bolags framgång att sätta ihop rätt styrelse.

Göran Hogestadh har arbetat i 100-tals styrelser och är även certifierad styrelseutbildare inom Styrelseakademien. Här är 8 frågor och svar som hjälper dig att sätta ihop den perfekta styrelsen.

Har alla bolag en styrelse?
”Ja, enligt svensk lag är det krav på att varje bolag ska ha en styrelse. Men det är väldigt få små och medelstora bolag som har ett aktivt styrelsearbete. Oftast sätter man någon närstående i sin styrelse, kanske sin fru eller man, och sedan skickar man in pappren till bolagsverket, och sen är det bra med det. Men det är det här vi vill ändra på – vi vill att fler ska förstå hur viktigt styrelsens arbete faktiskt kan vara för bolaget.”

Varför behöver jag göra en nulägesanalys?
”Det finns mycket forskning och statistik som visar att när du väljer en styrelse så väljer du oftast personer som är lika dig själv. Och det är ju bekvämt när alla tycker som du – men hur framgångsrikt är det? Genom att göra en ordentlig nulägesanalys av ditt bolag kan du identifiera vilken typ av kompetens som behövs för att leda bolaget mot de strategiska mål du satt upp. Har du exempelvis bestämt att du ska satsa utomlands om fem år så behöver du rimligtvis en person i styrelsen som har gjort den typen av resa själv och kan guida ditt bolag från nuläget till målet.”

Vilka roller behövs?
”Det beror helt på vart företaget är på väg. Generellt är det alltid bra att ha med en generalist som har koll på företagande, förstår ägarstrukturer och är bekväm med att strukturera upp alla dokument och själva styrelsearbetet. Jurister, ekonomer och marknadsförare finns det alltid plats för i en styrelse – men har du exempelvis en duktig marknadsförare behöver du inte rekrytera ytterligare en till din styrelse. Inventera ditt bolags kompetens och fyll sedan på styrelsen därefter.”

Göran Hogestadh, styrelseproffs inom Swedish Scaleups.

Hur många personer är rimligt i en styrelse?
”Vi som jobbar inom Styrelseakademien förespråkar färre än fler medlemmar. En bra tumregel är att styrelsen ska kunna vara lätt att samla och fungera som ett tajt arbetslag. Mindre bolag som omsätter cirka 5-50 miljoner behöver kanske ha 3-5 personer i styrelsen och hellre låna in expertkompetens tillfälligt då det behövs. Att ha extern kompetens i styrelsen är viktigt ur många aspekter bland annat att styrelsearbetet oftast då blir mer seriöst.”

Vad kan styrelsen bidra med?
”En styrelse ser på bolaget med ett utifrånperspektiv och är inte hemmablind. De bidrar med nya nätverk och potentiellt nya affärer, kunskap, erfarenhet och kompetens som saknas i bolaget. De säkrar också att det är ordning och reda i dokumenten vilket ger en bra förutsättning för ledningsgruppen att våga ta ut svängarna och vara visionära. Under coronakrisen har vi sett vilken stor betydelse ett aktivt styrelsearbetet har för företags fortlevnad. En styrelse som snabbt vågar fatta tuffa känslomässiga beslut, som uppsägningar och permitteringar, säkrar i slutändan företagets överlevnad.”

Hur hittar du bra externa ledamöter?
”Det är precis samma procedur som när du ska rekrytera specialistkompetens. Inventera vilka behov ni har framåt och använd er av en bemanningsfirma som är experter på executive search. Finns inte den ekonomiska kraften att anlita en extern rekryterare så gör ni som ni brukar göra när ni söker kompetens. Ni kan även vända er till Styrelseakademien som har mängder med styrelseproffs som söker nya uppdrag.”

Hur länge sitter en ledamot i styrelsen?
”En ledamot arbetar i styrelsen så länge hens kompetens behövs. Som styrelsemedlem får man vara beredd att lämna över sin plats när exempelvis den förflyttning som man varit inne för att driva har genomförts.”

Vad betalar man en extern person?
”Arvodet ska spegla den förflyttning som bolaget ska göra. Ju högre risk och mer arbete man gör desto mer ska man ha betalt. Du betalar för kompetens, arbetsinsats, kunskap och risken. En styrelse har i princip ett personligt ansvar för precis allt i bolaget – sånt måste man ju naturligtvis få betalt för. En enkel riktlinje är att alltid utgå från inkomstbasbelopp. Om ett litet bolag som omsätter cirka fem miljoner ska ha råd att ta in en extern ledamot brukar vi rekommendera att arvodet för en styrelseordförande ska vara ett inkomstbasbelopp, och en ledamot ska vara ett halvt inkomstbasbelopp. När det kommer till bolag som kanske omsätter 50-150 miljoner så bör du som styrelseordförande ha tre inkomstbasbelopp och kanske hälften om du arbetar som ledamot.”