Macro view of a screen of trading terminal with abstract financial graph and digits. Trading and forex concept. 3D Rendering

I kristider blir likviditet en lyxvara och tillväxt kan kännas avlägsen – hur ska företagare tänka kring kapitalanskaffning när pengar är extra dyra? Vi har pratat med Lena Lyckenvik som håller i en growth circle om kapitalanskaffning på Swedish Scaleups.

Lena Lyckenvik har operativ erfarenhet från startup-bolag, småbolag och börsföretag. Hon har själv drivit tillväxtbolag när en finansiell kris slagit till. Hon har även suttit på andra sidan bordet, bland annat genom att leda East Sweden Tillväxtkapital som guidade bolag genom processen att ta in tillväxtkapital – och genom att själv gå in i bolag som investerare. Vi frågade Lena om hennes tankar kring kapitalanskaffning i kristider.

Vilken typ av kapital behöver du?

Ett viktigt första steg när du ser över din kapitalanskaffning är att identifiera vilken typ av kapital ditt företag behöver: kriskapital eller tillväxtkapital. Anskaffningsprocesserna ser nämligen olika ut och bör ske vid olika faser.

– Man måste skilja på krispengar och tillväxtpengar. Visserligen kan bolagsspecifika kriser lösas med riskkapital, eftersom de är en del av tillväxtprocessen. Men är du i krisläge på grund av coronakrisen behöver du lösa det innan du börjar ta in tillväxtkapital, säger Lena Lyckenvik.

– För stödkapital och liknande kopplat till coronakrisen finns bidrag, lån och stödpaket som företag kan vara aktuella för. Almi har exempelvis lanserat ett nytt brygglån under coronakrisen och EKN (Exportkreditnämnden) garanterar 80 procent av risken på banklån i stället för sedvanliga 50 procent, säger Lena Lyckenvik.

Lena Lyckenvik är expert på tillväxtkapital inom Swedish Scaleups.

Hur mycket svårare är det att få tillväxtkapital nu?

Under en kris som denna är pengar dyrare än vanligt. Investerare är generellt sett mer försiktiga, bolagen behöver pengar snabbare och fler potentiella investeringscase är i rörelse.

– När det är turbulent agerar investerarna efter en kortare tidshorisont – investeringscasen blir därmed svårare att bedöma och investerarna tar betalt för den risken. Investerarna har generellt sett också högre krav på avkastningen nu än när de går in med en längre tidshorisont. Kort sagt blir det både svårare och dyrare att hitta tillväxtkapital, säger Lena Lyckenvik.

Vilket pris kan du acceptera?

Eftersom den ökade risken för investerare gör att tillväxtkapital generellt sett blir dyrare behöver företag fundera på om det är värt att gå ut och söka kapital nu, eller om de tjänar på att gå ned i vänteläge.

– Det finns inga allmängiltiga lösningar här; för att veta vad som gäller för ditt företag krävs en analys av ert nuläge, er marknad, efterfrågan på era produkter/tjänster och era löpande kostnader. Fundera på vad det kommer att kosta företaget att avvakta i x antal månader, hur ni kan ställa om under tiden, hur läget kan tänkas se ut längre fram och, förstås, till vilket pris du är villig att ge bort delar av ditt företag, säger Lena Lyckenvik.

Vad ska du göra om du avvaktar med kapitalanskaffningen?

Att avvakta med direkta förhandlingar kring tillväxtkapital innebär inte att företagare ska sitta och rulla tummarna. Tvärtom.

– Nu kan det förberedande arbetet kring kapitalanskaffning bli extra intensivt, då din affärsmodell och omställningsförmåga verkligen testas. Arbeta på ditt investeringscase, se vad som behöver göras om, visa upp företaget för att skapa intresse och fortsätt etablera kontakter. Sedan väntar du tills att vi har kommit ur det värsta och har någon slags uppfattning om framtiden – och då trycker du på knappen, säger Lena Lyckenvik.

Vad ska du göra om du redan befinner dig i förhandling?

Investerare tänker långsiktigt och vet att kriser sker med jämna mellanrum. I grunden letar investerarna efter samma saker nu som de vanligtvis gör: en affärsmodell med hög potential och ett trovärdigt team som står bakom den. Det företag som förhandlar nu bör tänka på att de har möjligheten att stärka intrycket genom att visa upp sin anpassningsförmåga.

– Investerare kommer att vilja veta hur ni har agerat för att möta coronakrisen. Hur ställde ni om, hur använde ni era befintliga marknader, hur fungerade era strategier – och hur agerade ni om de inte fungerade? Kort sagt, vad har ni gjort våren 2020, säger Lena Lyckenvik.