Aerial view of semi trucks during unloading and a large storehouse with solar panels on the rooftop.

Save by Solar har varit med från solcellernas dag ett: från att kunderna vid starten 2014 undrade om de skulle ha solceller till att de nu funderar på var de bäst kan sätta dem. Nu är Save by Solar på god väg att bli en betydelsefull aktör i Sveriges omställning till förnybara energikällor.

Majoriteten av Save by Solars kunder är kommersiella fastighetsägare som kan spara stora pengar på att nappa på Uppsala-företagets affärsidé att göra dem självförsörjande på el. Typkunden bygger en solcellsanläggning på 500 kW – och sparar en halv miljon kronor om året.

– Allt började med att jag insåg att fastighetsägare kunde sänka sina kostnader rejält genom att att stå för sin egen energiförsörjning och att det passade kommersiella fastighetsägare särskilt bra, säger Linus Baihofer Werner, vd och grundare till Save by Solar.

– Vi är ett alternativ till alla generiska lösningar som i princip går ut på att sälja solceller. Vissa kunder behöver ”bara” det. De andra hjälper vi med allt från förstudier till förvaltning för att de ska få ut maximalt värde.

Hjälp att lösa konkreta utmaningar

Framtiden för solceller är ljus och enligt Linus är det här bara början. För att försäkra sig om att Save by Solar är en självklar aktör i Sveriges omställning mot förnybar energi gick de med i Swedish Scaleups program.

– Vi fick möjlighet att delta i Swedish Scaleups i två omgångar back-to-back, och valde att göra det just eftersom det gav oss tillgång till så mycket kunskap som vi hade nytta av. Våra behov såg olika ut mellan gångerna och i takt med att vår tillväxt tog fart, säger Linus Baihofer Werner.

Under hela resan med Swedish Scaleups har Save by Solar haft två mentorer från Uppsala Innovation Centre vid sin sida. Deras rådgivande funktion har kompletterats med ett advisory board, som bland annat inkluderade en näringslivsrepresentant med lång erfarenhet från fastighets- och byggsektorn.

Linus Baihofer Werner, vd och grundare till Save by Solar.
Foto: Save by Solar.

– Med dem som bollplank har vi löst väldigt konkreta utmaningar i företaget. Ett exempel är när vi behövde hjälp med att upprätta projektkalkyler och räkna ut vad vi ska ta för timpris på våra tjänster. Då kunde en person ur vårt advisory board med erfarenhet av projektverksamhet från NCC, hjälpa oss ta fram en ny modell för kalkylerna. Vi hade tidigare gjort ett eget antagande men det var inte alls lika träffsäkert. Nu vet vi att vi har rätt marginaler.

Linus berättar att han även uppskattat möjligheten att själv styra vilka delar av Swedish Scaleups program som Save by Solar skulle delta i. De fysiska träffarna under programmet, som även samlar andra deltagande företag och lyfter olika teman, gav exempelvis mycket tillbaka. Sen fanns det andra aktiviteter som han valde att stå över.

– Mentorerna driver på, pushar och kommer med förslag på aktiviteter som kan bidra till vår utveckling. Det tycker jag är otroligt positivt, samtidigt som jag aldrig kände att jag ”måste” utan att beslutet låg hos mig.

Stora planer för framtiden

Just nu utvecklar Save by Solar utvecklar nya produkter och tjänster som på olika sätt är besläktade med solcellsbranschen. Dessutom har de nyligen lanserat en övervakningstjänst där kan kunden, eller förvaltaren av solceller, kan övervaka sina anläggningar på en och samma plattform, vilket öppnar för ökad effektivitet och smarta lösningar.

– Svensk elproduktion från solenergi är fortfarande i sin linda och även om utvecklingen går framåt underskattar många mängden solel vi kommer att ha. Från dagens 1 % till omkring 10 % av all el 2030, och på längre sikt ännu mer. För fastighetsägarna är solcellsinstallationer ett utmärkt och enkelt sätt att öka värdet på sina hus, det är en investering som ger snabb utväxling.

Tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Linus Baihofer Werner

  1. Vår advisory board där både näringsliv och akademi fanns representerade. Av dem fick vi handfast hjälp.
  2. Erfarenhetsträffarna där vi fick höra om andra programdeltagares utmaningar och framsteg.
  3. Coachningen från våra mentorer på Uppsala Innovation Centre, de stöttade och pushade på.

Fakta om Save by Solar

Produkt: Hjälper företag att producera egen solel.
Anställda: 70
Omsättning: 87 miljoner 2020. Spränger sannolikt 100-miljonersspärren 2021.
Plats: Uppsala, Stockholm, Solna, Norrköping, Borås, Mölndal, Helsingborg och Malmö.