Close up of woman with smartphone making blood test.

En stor del av alla besök på vårdcentralen skulle med fördel kunna vara helt eller delvis digitala för att frigöra resurser som kan användas för att öka vårdkvalitén och korta köerna. Med digitala självtester bidrar Virtuallab till framtidens vård – och med hjälp av Swedish Scaleups har de konkretiserat sina planer på internationalisering.

I framtiden kommer en kombination av digitala och fysiska tester att kunna frigöra mycket tid för vårdpersonal, korta vårdköerna och bidra till att besöken i vården blir mer kvalitativa och baseras på ett bättre beslutsunderlag.

Enligt Eskilstunabaserade startup-företaget Virtuallab, som är med och bidrar till förändringen, sker skiftet nu. Virtuallab marknadsför tester och utvecklar vårdkedjor som kopplar ihop fysiska och digitala tjänster och hjälper därmed både till att avlasta vården och förenkla vardagen för kroniskt sjuka. Med digitala tester behöver kroniker inte tillbringa lika mycket tid på sjukhus och vården blir dessutom bättre på att upptäcka om en patient riskerar att drabbas av olika åkommor.

– Det här är ett utvecklingsområde som kommer med så många fördelar och som går helt i linje med Sveriges vision att låta digitala tjänster avlasta samhället. Svenskarna vill också göra fler saker digitalt från hemmet och genom att exempelvis minska resandet, korta väntetiderna och ställa rätt diagnos snabbare gör digitaliseringen vården mer hållbar, säger Roger Mellin som tillsammans med Jari Dujsel grundat Virtuallab.

Ovärderligt stöd från Swedish Scaleups

I en av de vårdkedjor med testning i hemmiljö som Virtuallab utvecklat ingår en så kallad spirometer för astma- och kolpatienter. Idag behöver patienten besöka vården för att göra regelbundna uppföljningar, men med Virtuallabs spirometer för hemmabruk kan vården istället på distans ta del av sjukdomstillståndet. Från och med i höst går det också att köpa Virtuallabs test för urinvägsinfektion på flera apotekskedjor. Testet är uppkopplat mot vården, ställer snabb diagnos och innebär att man som patient får snabbare behandling. För Virtuallab har ambitionen från start varit att hitta en internationell marknad, så när de fick chansen att delta i Swedish Scaleups tog de tillfället i akt.

Grundarna Roger Mellin och Jari Dujsel. Foto: Virituallab.

– Stödet från Swedish Scaleups har varit ovärderligt. Vi är en start-up i ett tidigt skede och har med deras hjälp kunnat göra rätt från början. Vi har fått med oss ett slags handbok i expansion som vi jobbar utifrån, säger Roger Mellin.

Starkare rustat för expansion

Roger berättar hur Virtuallab även fått hjälp med att arbeta enligt ISO-standarder och att förbereda dessa processer. En strukturerad process är en förutsättning när man ska samverka med stora internationella läkemedelsföretag, tillägger han.

– Något som också rustat oss för expansion är hjälpen att se hur vi ska utvecklas för att höra hemma i en cirkulär ekonomi. Vi har exempelvis testat oss fram för att se hur väl vi som företag och våra produkter ligger i linje med FN:s klimatmål. Att redan nu ha koll på de bitarna är en oerhörd fördel för vår affär och under vintern gör vi en första investeringsrunda.

– Det var också en oerhört stark upplevelse och ögonöppnare att få träffa andra entreprenörer. Alla möten med personer i olika åldrar och med olika erfarenheter har gett mig nya perspektiv och jag har insett att jag trots min yrkeslivserfarenhet faktiskt kan lära mig mycket av andra

Satsning på nordiska marknaden

Efter att Virtuallab gick in i Swedish Scaleups har en annan av deras utvecklade produkter, en identifieringstjänst, blivit godkänd av E-hälsomyndigheten för att utfärda Covid-testbevis i samband med resa. Det är den första produkten som kommer att användas av flera europeiska länder, först återstår bara ett slutgiltigt godkännande för vårdprocessen.

–  Vårat deltagande i Swedish Scaleups har gjort oss mindre rädda för att bryta mark utanför Sverige och öppna upp för olika samarbeten. Innan årsskiftet kommer vi att säkerställa nya affärer i de nordiska länderna och förhoppningsvis även i Nederländerna, vi har också inlett projekt med tre globala läkemedelsföretag. Ambitionen är att våra produkter ska bidra till en digitalisering av vården som genererar oerhörda samhällsvinster, inte minst ekonomiskt, säger Roger.

De tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Roger Mellin

  1. Att vi har satt en struktur för hur vi når våra målsättningar, exempelvis har vi tydliga hållbarhetsmål som är kopplade till FN:s globala mål och en plan för hur vi arbetar med dem.
  2. Mötet med andra företag och allas vilja att dela med sig. Som erfaren ”gubbe” är det lätt att tro att man kan allt men jag har fått många nya perspektiv.
  3. Engagemanget! Alla i programmet har varit otroligt dedikerade och generösa – bara vår egen tid har satt begränsningen.

Virtuallab

Produkt: Digi-fysiska självtester
Grundades: 2020
Omsättning: 500 000, målsättning 2021 är sex miljoner.
Antal anställda: 2
Ort: Eskilstuna