N4 har gjort det till sin sak att hjälpa forskare med allt de behöver för att driva utvecklingen framåt. Så när Södertäljeföretaget själva stod i ett avgörande utvecklingsskede var de inte sena med att ta hjälp. Med Swedish Scaleups konkretiserade de sina framtidsplaner.

Många av oss minns tidningsrubrikerna som för snart tio år sedan basunerade ut ”AstraZeneca lägger ner sin forskning i Södertälje – 1200 jobb försvinner”.

Ur det hårda slaget för orten reste sig initiativet hos tre före detta AstraZeneca-anställda: de ville använda sina erfarenheter och starta ett företag som förser forskare med allt de behöver för att bedriva en forskningsstudie. Från lokal, labbutrustning och kemiska produkter till personal.

Och när forskning sen var redo att omvandlas till produkt skulle företaget erbjuda sig att sätta upp produktionslinan, drifta och underhålla den. Sagt och gjort – så blev det. N4 bildades och åtta år senare hade bolaget en omsättning på 60 miljoner, 50 anställda och var redo för nästa utmaning.

– Vår grundidé har alltid varit att kunderna ska spara pengar genom att välja våra tjänster, och att vi dessutom tydligt ska visa hur mycket de sparar. Det innebär att vi inte har tjänat maximalt på det enskilda uppdraget, i stället har vi tänkt långsiktigt. Vi har aldrig förlorat en kund och vi har fått växa med dem, säger Roger Baakki, grundare till N4 och fortsätter:

– Omkring 2020 hade vi nått en fas där vi behövde bestämma oss om vi skulle ta företaget vidare och jobba hårt för en expansion eller nöja oss med att förvalta det vi redan skapat.

Intensivt arbete med roadmap

De tre delägarnas beslut landade i att satsa på en expansion som innebär att de på fem år ska öka sin omsättning på 60 miljoner till cirka 200 miljoner. Det var nu de kom i kontakt med Swedish Scaleups. Inledningsvis kopplades de ihop med två coacher, båda med erfarenhet av att vara ägare till och styrelsemedlemmar i expansiva bolag.

Roger Baakki, grundare N4. Foto: Sam Murad.

– Deras input har hjälpt oss otroligt mycket och under sista kvartalet 2020 och början av 2021 jobbade vi intensivt med att sätta ihop en roadmap för hur vi ska skala upp verksamheten. Vi fick ta itu med en rad olika frågeställningar och resonera oss fram till hur vi ska arbeta med bland annat tillväxt och försäljning. Vad gör N4 unika? Vilka är våra utmaningar? Den sortens frågeställningar ventilerades febrilt för att komma fram till hur tillväxtfasen bör se ut och hur vi når våra mål.

Stor insikt att förstå vad som skapar värde

Roger beskriver att en viktig insikt för honom var att förstå vad som skapar värde i N4. Av sina coacher inom Swedish Scaleups blev han ihopkopplad med Finc som arbetar med att analysera ekonomiska värden i företag. I det här fallet räknade de på N4:s värde innan, och efter, en eventuell expansion.

– Det var jätteintressant och väckte en förståelse för vad som skapar värde och var vi ska lägga vårt fokus. Jag trodde exempelvis att det viktigaste för oss var att ha goda marginaler men det visade sig faktiskt vara underordnat expansionen och de kostnader som kommer med den, som att knyta kvalificerade medarbetare till sig, säger Roger.

Etablering på fler orter A och O

Redan tidigt i processen kunde de konstatera att en central del i expansionen handlar om att etablera kontor på fler orter. Däri ligger också en stor utmaning. Att hitta ”rätt” folk och bygga nätverk på orter där man börjar från scratch är ingen enkel sak, det tar tid och det kostar.

Men det går. Idag har N4 förutom sin bas i Södertälje kontor i Lund, Malmö, Stockholm och Göteborg. Den första september slog de upp dörrarna till sitt senaste kontor, i Uppsala.

– Vi har fattat ett aktivt beslut att inte ta in investerare utan expandera med egna pengar och egen insats. Vi är på en resa som tar tid men nu har vi stakat ut vår väg mot att bli Sveriges största enskilda leverantör till forskning och produktion, säger Roger.

Tre bästa erfarenheterna av Swedish Scaleups enligt Roger Baakki

  1. Vår roadmap som konkretiserar hur tillväxtfasen bör se ut och hur vi når våra mål.
  2. Kontakten med coacherna. Deras erfarenheter av uppskalning och sälj adderade det vi saknade.
  3. Insikten om vad som skapar värde i företaget och var vi ska lägga fokus för att växa – det var inte som jag först trodde!


Fakta N4

Produkt: Support och serviceleverantör inom forsknings- och tillverkningsindustrin
Grundades: 2012
Omsättning: 60 miljoner
Antal anställda: 50
Ort: Södertälje, Stockholm, Lund, Malmö, Göteborg och Uppsala