Crowd of business people on their way from work. They are unrecognisable. Long exposure shot.

För många tillverkande företag är export förr eller senare ett naturligt steg i tillväxtresan. Så här väljer du rätt marknad för din produkt.

– De flesta företag väljer sina exportmarknader lite slumpmässigt – man har kontakter i ett visst land eller träffar en kund på en mässa. Men det finns bättre sätt att strategiskt välja rätt marknad, säger Helen Rönnholm som är chef för global affärsutveckling på Business Sweden. Här är hennes bästa tips.

1. Gör en lista på potentiella marknader

Skriv ner 10–15 potentiella marknader i en matris. En marknad kan vara ett land, men också en stad eller en region. Välj sedan ut ett antal viktiga kriterier som ni ska bedöma för varje marknad.

– Dessa kriterier kan handla om hur stor marknaden är, vilken köpkraft som finns i landet, hur regler och eventuella handelsavtal ser ut – och vilka konkurrenter som finns. En viktig parameter är också om ni inom företaget har kontakter och lokalkännedom på marknaden.

Helen Rönnholm, chef för global affärsutveckling på Business Sweden.

2. Fundera över era styrkor!

Det finns en anledning till att era produkter eller tjänster fungerar i Sverige. Det kan handla om produkten i sig, trender, er marknadsföring och mycket annat. Lista era USP:ar och fundera om de kan vara styrkor även på andra marknader.

– Vad är det specifikt som fungerar i Sverige, och hur skulle dessa styrkor kunna fungera på andra marknader? Frågan är om ni skulle behöva göra stora anpassningar för att nå konsumenterna?

3. Se över handelsavtal och köpkraft

Handelsavtal, tullar och fraktkostnader kan påverka hur mycket ni måste ta betalt för era produkter och tjänster. Ställ den prisnivån mot köpkraften i landet – blir det en hållbar affär?

– Det kan visa sig att produkterna blir för dyra för en viss marknad, eller att ni tvärtom kan höja priserna och förbättra era marginaler.

4. Verifiera era teorier

När ni har utsett ett antal kandidater till företagets nästa exportmarknad är det dags att verifiera era teorier.

– Nu har ni format er en bild av dessa marknader. Då är det dags att prata med experter, i Sverige eller i landet ifråga, för att säkerställa att ni tänkt rätt.

5. Ta hjälp – för det finns massor av hjälp att få!

Det finns många offentliga aktörer som kan ge rådgivning och finansiell trygghet vid exportaffärer. EKN är en statlig myndighet som erbjuder olika former av exportgarantier, till exempel genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. De försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

­– Och vi på Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning. Vi har ett komplett utbud av tjänster som täcker hela processen – från att identifiera de mest relevanta marknaderna och utveckla en strategi till att hitta nya kunder och partners, säger Helen Rönnholm.