Samla alla kreativa medarbetare och låt dem brainstorma fram innovationer som bidrar till bolagets tillväxt. Med det som framgångsrecept gick Mektig Technology Group in i Swedish Scaleups – nu lanserar de sin första innovativa produkt.

Det är ett gäng vassa tekniska specialister och projektledare som samlas inom Mektig Technology Group. Från 8 upp till 30 års erfarenhet har medarbetarna som hjälper företagets kunder att bland annat utveckla produkter som en ny drivlina åt Volvo och projektleda ett tekniskt projekt på Alfa Laval. Mektigs typkund har en eller flera egna produkter – utöver det kan de heta allt från Scania till ABB.

– Konsultverksamheten inom teknikutveckling och ledning är vår kärna sedan 2012 men min tanke har alltid varit att ta tillvara all den kreativitet och tekniska kunskap som finns i företaget för att skapa nya innovationer. De innovationer som är tillräckligt starka kan sen bli till produkter och tjänster som knoppas av till egna företag i en Mektig-koncern, säger Lennart Kisswani, vd Mektig Technology Group.

Övergripande strategier och nischade expertråd

För Lennart har nya innovationer alltid varit den självklara vägen mot tillväxt och för några år sedan tog han tag i saken genom att börja bjuda in medarbetarna till interna workshops och dessutom utveckla ett ersättningssystem där de som bidrar kompenseras ekonomiskt.

Lennart Kisswani. Foto: Mektig.

Men, utöver det insåg han att Mektig Technology Group behövde stärka sina strategier inom bland annat marknadsföring och hållbarhet. Det var nu Swedish Scaleups kom in i bilden.

– Jag har haft stor behållning av den mentor som jag inledningsvis fick kontakt med på Eskilstuna näringslivsenhet.Våra samtal har framför allt rört sig på en strategisk nivå men han har också kopplat ihop mig med experter inom en rad olika områden. När jag exempelvis behövde diskutera cirkulariteten i en ny innovation fick jag kontakt med en hållbarhetsexpert på Örebro universitet och RISE.

Swedish Scaleups stöttade i verifieringsarbetet

Mitt under Corona påbörjade Mektig ett intensivt år med utbildning och rådgivning inom Swedish Scaleups. Genom hela resan har Lennart styrt vilka delar av sitt företagande han vill fokusera på. Mycket fokus har lagts på Mektigs första ”innovativa avknoppning”. En av de idéer som kläckts på en årlig intern workshop har resulterat i en produkt som är en hybrid av en rakapparat och rakhyvel. En ”shazor”.

– En stor del av produktens verifieringsarbete skedde med stöd av Swedish Scaleups. Vi fick hjälp att reda ut allt från vilka verifieringar som krävs till att ta in offerter. Och vi har redan nu i detta tidiga skede sett till att utveckla en produkt som bygger på en cirkulär affärsmodell där vi kan möta konsumenternas och samhällets ökade krav på hållbarhet, säger Lennart och fortsätter:

– Att delta i Swedish Scaleups kräver engagemang men arbetet man lägger ner betalar sig direkt eftersom det har en så tydlig koppling till den egna verksamheten. Det gör nytta.

Lanserar ny produkt i systerbolag

I början av nästa år lanseras ”shazorn” och ambitionen är att det som först var en konsultverksamhet inom fem år ska bestå av en koncern med en handfull företag.

– Nu börjar Mektig likna det som hela tiden har varit min ambition: en plats där kreativiteten som finns internt resulterar i innovationer och i förlängningen nya produkter och tjänster som får oss att växa. Jag tror också att den innovativa verksamheten är viktig för att personer med hög teknisk kompetens ska vilja vara just här. Inom Mektig-koncernen får man både arbeta externt mot kund och bidra internt till att utveckla nya spännande företag.

Tre bästa erfarenheterna från Swedish Scaleups enligt Lennart Kisswani

  1. Paletten! Jag har fått nya kunskaper inom allt från certifieringsprocesser till styrelsearbete.
  2. Kontakterna. Programmets mentorer och expertis fortsätter att finnas med som bollplank.
  3. Inspirationen vi gett och fått. Att träffa andra företagare har varit lärorikt och energigivande.

Fakta / Mektig Technology Group

Produkt: Teknikkonsulttjänster – företaget utvecklar också nya innovativa produkter och tjänster som bildar egna företag i koncernen. Närmast lanseras ”shazorn” Ellis® One och Ellis® Two.
Grundades: 2012
Omsättning: 15 miljoner, gäller konsultverksamheten (2020)
Antal anställda: 16
Ort: Eskilstuna och Västerås