Att arbeta hållbart är inte bara en samvetsfråga – många studier visar att hållbara företag har starka konkurrensfördelar. Vi har pratat med Christina Johannesson, , vd för Cajalma och expert på hållbarhetsfrågor inom Swedish Scaleups , om varför du bör arbeta hållbart.  

1. Du förbättrar vinstmarginalen

– 2017 kartlade konsultbolaget Boston Consulting Group över 300 globala storbolag för att hitta sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet. Man rangordnade bolagen utifrån hur bra de var på miljö, sociala frågor och antikorruption. Studien visade att de bolag som hörde till den bästa tiondelen hade i snitt fyra procentenheter bättre vinstmarginal än bolagen som var medelmåttiga på hållbarhet.

2. Det blir lättare att rekrytera

– Människor som tillhör den så kallade millennials-generationen lägger stor vikt vid potentiella arbetsgivares hållbarhetsförmåga. I en studie från 2019 med 1 000 anställda på bolag i USA sa nästan 40 procent av millennials att de hade valt ett jobb över ett annat för att företaget hade bättre hållbarhetsförmåga. För äldre tillfrågade, som tillhörde generation X och baby boomer-generationen, var motsvarande andel på 25 och 17 procent.

3. Du lockar kunder och investerare

– Kunders intresse för hållbara produkter och värdekedjor blir allt starkare, och det finns stora affärsmöjligheter i att kunna svara upp mot den ökade efterfrågan. Och ser man till investerare finns många som inte bara anser hållbarhetsaspekter vara ett plus, utan en hygienfaktor. Företag som inte lever upp till kraven riskerar att väljas bort i en upphandling eller få nobben på investeringsrundor.

4. Du blir mer kostnadseffektiv

– Beroende på vilken typ av företag du driver kan det finnas stora besparingar att göra på att arbeta mer hållbart. Fundera på vad just ni kan göra. Kanske kan ni arbeta mer cirkulärt i er tillverkningsprocess och återanvända resurser, eller spara kostnader på kontoret genom att tänka mer energieffektivt? Det kan också vara bra att se över era resvanor – alla flygresor kan troligtvis inte ersättas med exempelvis videokonferenser, men det är värt att se över beteendet.

5. Du undviker badwill

– Skandaler kopplade till bristande hållbarhet kan stå företag väldigt dyrt. 2017 visade en genomgång i Svenska Dagbladet att Telia och Ericsson på fem år hade tappat mest i värde bland Stockholmsbörsens storbolag. En bidragande faktor kan ha varit att båda företagen varit misstänkta i mut- och korruptionsskandaler under perioden. Genom att arbeta medvetet och transparent minskar risken för att hamna i en sådan härva.

Lyssna på småföretagarna

När Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent gjorde en undersökning riktad mot svenska småföretag 2018 ansåg 9 av 10 tillfrågade att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. Och småföretagens hållbarhetsarbete var till största del affärsdrivet­:

  • Bland de främsta anledningarna till att driva ett hållbarhetsarbete fanns stärkandet av företagets konkurrenskraft, ökning av lönsamheten samt ökade krav från kunder.
  • Företagarna ansåg att deras pågående hållbarhetsarbete hade stärkt relationen till kunder, skapat nöjda medarbetare och gynnat deras marknadsföring.
  • 57 procent av företagen trodde att klimatinsatser kan ge konkurrensfördelar – bara var fjärde trodde det inte.