Business people working in the office.

När ditt företag befinner sig på en aggressiv tillväxtresa kan det vara lätt att förlora din ursprungliga bolagsidentitet, den du hade i startup-fasen. Hur gör du för att bibehålla kulturen i bolaget – och när gäller det att släppa taget? Vi har pratat kulturfrågor med Tomas Kvist som är affärsutvecklare och affärscoach i Swedish Scaleups.

Är företagskulturen viktig för affärerna?

– Absolut. Bolag som inte sätter kulturfrågor högt på agendan blir lätt identitetslösa. Det är problematiskt i och med den hyperkonkurrens som finns idag, där företag måste hitta sin tydliga nisch och urskilja sig mer än tidigare. Idag ser vi dessutom att yngre personer i allt högre utsträckning väljer arbetsgivare baserat på värdegrund samt att kunder lägger större vikt vid frågor kopplade till värderingar, företagskultur och hållbarhet. Så långsiktigt handlar det mycket om att vinna slaget om talangerna och kunderna.

Vad händer med företagskulturen i scaleup-bolag?

– Scaleups har en företagskultur som prövas och förändras snabbare än den i mer etablerade och mogna bolag. Det kan kännas skakigt med den höga förändringstakten, men det går oftast att bemöta på ett bra sätt om ledningen har skapat en medvetenhet kring frågan och en plan för hur man ska hantera situationen.

– En av huvudfrågorna här är att veta vad ni ska hålla fast vid och vad ni ska släppa taget om. Inställningen till bolagets högre syfte brukar vara viktig att bevara medan frågor som rör exempelvis arbetsrutiner gärna kan ses över.

Vilket misstag gör företag ofta i det här läget?

– Många företag har byggt sin bas kring en tongivande, karismatisk och stark grundare som har varit väldigt viktig under startup-fasen. När man når scaleup-fasen kan den närvaron snarare bli en belastning för företaget. Du som grundare behöver då hitta din nya plats och roll, kanske tona ned din egen betydelse och ha respekt för att nya saker behöver få växa fram. Acceptera att företaget inte kan vara lika präglat av dig som det alltid har varit. Det är lätt att säga men svårt att göra! Om du inte hittar ett sätt att hantera den utvecklingen blir det dock svårt att skala upp.

4 steg till en bättre företagskultur

  1. Känner du att företagskulturen i din verksamhet börjar spreta – eller att ni inte har någon tydlig kultur till att börja med? Börja med att öppna en dialog och göra en analys i ledningsgruppen eller styrelsen. Ställ er själva konkreta frågor kring hur företagets befintliga rutiner ser ut, hur känns det att jobba här, hur ni fattar beslut och vilka de dominerande värderingarna är. Ni kanske har en kultur som faktiskt inte gynnar företagets mål? Det finns enkla hjälpmedel, till exempel värderingsmodeller, som ni kan använda som samtalsstöd.
  2. Har ni möjlighet så låt personalen svara på en enkät kring era värderingar och er företagskultur. Inkorporera sedan resultaten i er kartläggning.  
  3. När ni har skapat en bild av nuläget gäller det att ta fram en vision för den arbetskultur ni vill ha. Tänk framåt i tiden och fundera på vilken företagskultur som passar er bäst i längden – vilken typ av människor vill ni attrahera och hur vill ni se ut utifrån?
  4. Ta fram en handlingsplan som hjälper er att implementera eller stärka företagskulturen.

Tänk på att många initialt behöver extern hjälp för att hitta ett sätt att arbeta och komma igång med de här frågorna.