Shot of a businesswoman's hands holding a young plant in soil

Hållbarhet är en het fråga för både kunder och investerare. Hur tar du reda på din egen verksamhets hållbarhetsförmåga? Christina Johannesson, vd för Cajalma och expert på hållbarhetsfrågor inom Swedish Scaleups, har jobbat med tillväxtfrågor i nästan 30 år. Här berättar hon om en modell för hållbar tillväxt.

Du och Swedish Scaleups har utvecklat en modell för att inventera och integrera hållbarhet i företags affärsmodeller. Kan du berätta mer om den?

– Den här modellen är en guide som hjälper dig att beskriva din verksamhet och identifiera hur du både kan dra nytta av och bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Till utformningen liknar den en klassisk så kallad business canvas fast med en hållbarhets-twist. Genom att använda den gör du en slags hållbarhetsinventering av din verksamhet.

Hur använder jag modellen, rent konkret?

– Modellen har två axlar. Utmed den ena ligger fyra verksamhetsaspekter: product, process, partnership och power. Här kan du beskriva allt från tillverkningen av din produkt till dina transporter, kunder och medarbetare. Sedan silar du de fyra aspekterna genom de tre hållbarhetsperspektiven, som ligger utmed den andra axeln – people, planet och profit. På så sätt får du en djupare förståelse för både risker och styrkor med din verksamhet.

– I varje skärningspunkt mellan verksamhetsaspekter och hållbarhetsperspektiv finns tips på vad du kan leta efter. Du kan exempelvis fråga dig själv hur din produkt eller tjänst påverkar användandet av ändliga resurser, hur dina underleverantörers Code of Conduct ser ut eller hur dina transporter bidrar till utsläppen av växthusgaser. Tipsen är baserade på mängder av internationella och nationella riktlinjer för hur man värderar företags hållbarhet.

När ska jag göra min ”hållbarhetsinventering”?

– Om du precis ska starta upp din verksamhet är det bra att använda modellen när du tar fram din affärsplan. Är du redan igång kan du göra det i samband med verksamhetsplaneringen för året eller när du börjar ta fram årsredovisningen, som en förberedelse för det kommande året. Du kan också använda den inför en investeringsrunda, eftersom investerare blir alltmer intresserade av företags förmåga till hållbarhet. Modellen kan också skapa ett gediget underlag inför planeringen av kommunikation gentemot kunder eller nya medarbetare.

Från ord till handling – 3 frågor för att öka hållbarheten

Att inventera din hållbarhetsförmåga är viktigt; det ger dig en uppfattning om var du löper risker och var du har styrkorna i din affärsverksamhet. Men arbetet är inte klart där. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan baserad på de insikter du har fått fram genom modellen. Vilka frågor du adresserar där är individuellt, men ofta kretsar de kring följande teman:

  • Kan jag vara mer resurseffektiv?
  • Kan jag välja leverantörer och kunder som också har ett hållbarhetsperspektiv, så att vi skapar ett starkare team?
  • Kan jag dra nytta av kompetens på ett annat sätt, för att öka mångfalden eller säkra goda arbetsvillkor?

Sist men inte minst: Ta inte på dig för många hållbarhetssatsningar på en gång. Gå stegvis och plocka lågt hängande frukt först, så får du igång motivationen.