Side close-up shot of a young modern family with a little son getting acquainted with solar panel on a sunny day, green alternative energy concept

Såväl svenska som amerikanska undersökningar visar att hållbarhet kan vara en dealbreaker för många unga när de söker jobb eller konsumerar varor och tjänster. Swedish Scaleups summerar det du behöver veta för att nå fram till generation z och y ur ett hållbarhetsperspektiv.

Generation Y och Z står tillsammans för 64 procent av världens population. Och förmodligen tillhör en en stor del av dina kunder eller medarbetare någon av dessa generationer. Men vilka är dem?

Generation Y – Milleniegenerationen

Generation Y, eller millennials som de också kallas, är födda nån gång mellan 1980 och 1995. Den gemensamma faktorn för denna grupp är deras relation till media, kommunikation och digital teknik. De är födda i ekonomiskt välstånd men har även upplevt finanskrisen 2007 då arbetslösheten steg till skyhöga nivåer. De har också varit med om ett uppvaknande kring klimatfrågan och en liberalisering av samhället.

Generation Z – Smartphonegenerationen

Generation Z, eller iGen som de kallas, är den första generationen som växte upp med internet, smartphones och sociala medier. De är födda mellan 1996 och 2010 och är vana vid att ha all världens information tillgänglig i sin ficka. De beskrivs ofta som ambitiösa, sociala, orädda och intellektuellt nyfikna.

Hur förhåller de sig till hållbarhet?

Hållbarhet ÄR viktigt
Hållbarhet är ett ämne som skapar ett brinnande engagemang hos millennials. Enligt analysföretaget Nielsen Research tycker 85% av dem att det är extremt eller väldigt viktigt att företag implementerar riktlinjer för att främja miljön. För generation Z ligger siffran på 80%. Deloittes rapport från 2019 visar samma sak – bland både generation Y och Z var klimatförändringar och miljöfrågor det som stod högst på agendan. Även i Sverige ser vi samma tendenser. Sedan 1991 har Ungdoms­barometern kartlagt attityder och beteendemönster bland unga mellan 15 och 24 år. I deras senaste rapport ”Generation Z!” är miljö- och klimatfrågor den absolut viktigaste samhällsfrågan.

Ohållbara företag väljs bort

Mer än hälften av alla svenskar mellan 18 och 35 år kan tänka sig att välja bort företag som de anser inte agerar hållbart. Det visar en undersök­ning från Ungdomsbarometern och pr-byrån Jung Relations. I undersökningen ”Framtidens hållbaraste varumärken” framkommer även att över 80 procent anser att företagen har ansvaret för att skapa ett hållbart samhälle. I Deloittes globala rapport ser vi samma sak; de yngre generationerna stöttar företag som de anser står för en god sak. Många säger att de inte skulle tveka på att sluta på ett företag om affärsmodellen, rutinerna eller de politiska värderingarna inte rimmar med ens personliga preferenser. En undersökning från Randstad Employer Brand Research säger 22 % (av drygt 6 200) svarade i Sverige att de vill jobba för företag som prioriterar samhällsansvar och socialt ansvarstagande. Till exempel skulle tre av tio välja bort en arbetsgivare som inte är bra för klimatet.

Hållbarhet = konsumtion?

Engagemanget för hållbar­het är ofta kopplat till konsumtion – vad man handlar och vad man väljer att inte handla är ett kon­kret sätt för unga att visa sitt hållbarhetsengagemang. Bland kvinnor i åldersgruppen 18–35 säger 66 procent att de kan tänka sig att kraftigt minska sin konsumtion för att leva mer hållbart. Och på frågan om vad de anser är den viktigaste håll­barhetsfrågan för företag att arbeta med ligger miljövänliga produkter och förpackningar i topp, enligt undersökningen ”Framtidens hållbaraste varumärke”.

Betalar mer för hållbarhet

Redan 2015 sa 73% av millennials att de är villiga att betala mer för hållbara produkter, enligt en rapport från Nielsen Research. I en rapport från McKinsey från 2018 säger 70 procent från generation Z att de enbart försöker köpa produkter från företag som de anser är etiska. 65 procent säger också att de alltid försöker lära sig mer om en produkts ursprung innan de genomför ett köp. Forbes rapport från 2019 visar att trenden för hållbarhet fortsätter att öka bland yngre generationer: 62 procent av generation Z, som nu gör sitt inträde på arbetsmarknaden föredrar att handla från hållbara företag.

Inkluderande kommunikation

För både generation Y och Z är inkluderande kommunikation viktigt, men kanske allra främst för den senare gruppen. 48 procent av generation Z uppskattar företag som inte gör någon stereotyp uppdelning mellan manliga och kvinnliga produkter.

4 tips för att attrahera generation Z och Y:

  1. Hållbara produkter och affärsmodeller är viktigt för att locka de yngre generationerna. Hur ser er affärsmodell ut? Vad har ni för filosofi kring work-life-balance?
  2. Tänk på hur ni pratar i era sociala medier och på er hemsida. Är ni inkluderande i er kommunikation?
  3. Miljö- och klimatfrågor står högt på agendan. Hur arbetar ni med dessa frågor på ditt företag?
  4. Både generation Z och Y är i princip uppvuxna med internet. Hur ser er digitala närvaro ut? Dyker ni inte upp på Google så finns ni inte.