Photo of a smiling businessman texting on his mobile phone at train station

Vill ni ta ert företag på en global resa? För att lyckas internationellt krävs inte bara vilja och driv utan även väl genomtänkta strategier, rätt kompetens och kapital. Swedish Scaleups guidar er genom de viktigaste stegen.

Rasmus Sörensen är affärsutvecklare på Swedish Scaleups och har tillsammans med Emma Göransson, Create Business Incubator i Eskilstuna, tagit fram programmet ”Local to Global” – som ska hjälpa lokala företag att växa i Sverige och internationellt.

– Vi vill boosta företagen och hjälpa dem att skapa skalbarhet, så att de kan öka tillväxten och hitta nya marknader, säger Rasmus Sörensen.

Så lyckas ni globalt

”Local to Global”-programmet är uppdelat i sex olika faser där en skalbar affärsmodell kommer först på listan.

– Det gäller att hitta vägar för att snabbt kunna sätta igång en kraftig försäljning, och som gör att ni inte är begränsade till vad ni kan leverera idag. Det finns ingen hemlig formel som kan appliceras på alla företag, utan lösningen beror på er verksamhet och era arbetssätt idag, säger Rasmus Sörensen.

 1. Bygg en skalbar affärsmodell
  En global satsning innebär fler och större marknader. Att effektivt kunna skala upp er verksamhet är en nyckel. Det gäller att bygga för tio eller till och med hundra gånger så många kunder, men utan att behöva en hundra gånger så stor organisation. Att bygga skalbarhet kan med andra ord se olika ut beroende på om ni tillverkar verkstadsutrustning, bedriver e-handel eller ska exportera ett restaurangkoncept. Ta gärna en titt på andra företag i er bransch som har lyckats – hur har de byggt en skalbar affärsmodell?

 2. Sätt mål och delmål
  När ni har jobbat fram en eller flera strategier för er jorden runt-resa så är det dags att blicka in i framtiden. Gör en handlingsplan för att konkretisera vart ni ska och hur ni ska ta er dit. Vilka marknader ska ni satsa på, i vilken ordning, och vilken marknadsandel siktar ni på? Vilka är era målsättningar om ett, fem och tio år? Bryt ner målen i mindre beståndsdelar och fundera på vilka konkreta aktiviteter och handlingar som krävs för att nå dem.

 3. Bygg ett starkt team
  Alla bolag behöver drivna personer med rätt kompetens för att kunna växa. Men när företaget ska ut i världen behövs troligen kompetenser – och perspektiv – som saknas idag. Gör en analys av ert team och fundera på vad ni behöver i organisationen för att komplettera de kunskaper och förmågor som redan finns. Glöm inte heller att kunskap om olika lokala marknader kan vara ovärderlig när ni ska exportera.

 4. Bli en digital mästare
  Digitaliseringen har på många sätt gjort det lättare att nå kunder över hela världen. Men konkurrensen är hård, så satsa på att bli riktigt vassa på digital marknadsföring och försäljning. Det kan ni göra genom att förstärka ert eget team eller genom att ta in hjälp utifrån – men tänk på att målgrupperna, och därför marknadsföringsstrategierna, också varierar från marknad till marknad.

 5. Ta in kapital
  Tillväxt kräver pengar. Ni bör fundera på hur mycket kapital ni behöver för att ta er genom hela resan, och vilket typ av kapital som passar bolaget bäst. Ska ni ta in externa finansiärer, gå via banker eller kanske ta kontakt med Almi? Det finns många olika sätt att ta in kapital och man ska inte glömma stöd från offentliga aktörer. Det finns till exempel EU-stöd för företag som verkar inom hållbarhet och energi, och Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering.

 6. Coachning
  För att fortsätta växa och utvecklas kan ni behöva coachning och stöd. Deltagarna i ”Local to Global” följer efter avslutat program en särskild metodik för att stötta varandra vidare, men även ni som inte deltar i just det här programmet kan dra nytta av stöd och råd genom att vända er till Swedish Scaleups, science parks eller företagsinkubatorer.