Women offering new mortgage rates to the client

Alla snackar hållbarhet. Men varför är det viktigt – och hur blir man bra på det? Hållbarhetsexperten Sandra Viktor berättar om styrkorna med cirkulär ekonomi och ger sina bästa tips för att växa och skapa konkurrensfördelar i hållbarhetens namn under 2021.

Glöm greenwashing och kortsiktiga åtgärder – företag som vill växa och vara relevanta i framtiden måste visa att de tar hållbarhet på allvar istället för att försöka odla en grön image som inte är äkta. Det menar Sandra Viktor, hållbarhetsexperten som hjälper tillväxtbolag i deras arbete med hållbar utveckling.

– Trycket på företag ökar i takt med att kunderna blir allt mer medvetna och ställer hårdare hållbarhetskrav. Företag som är med och bidrar till att lösa olika samhällsutmaningar blir morgondagens vinnare.

Flytta fram er position

En sådan utmaning är planetens ändliga resurser. Att styra om till cirkulära affärsmodeller är därför nödvändigt.  

– En cirkulär affärsmodell har byggt in hållbar resursanvändning redan från start. Det är ett sätt att både göra klimatnytta och tjäna pengar – eftersom både företaget och planeten sparar in på resurser. Samtidigt flyttar ni fram er position som en trovärdig och hållbar aktör.

Sandra Viktor, hållbarhetsexpert Linköping Science Park

Företag som vill hänga med i utvecklingen och säkra sin lönsamhet och långsiktiga relevans måste jobba strukturerat med hållbarhet – och ett sätt att göra det är genom gränsöverskridande innovation, säger Sandra Viktor.

– Det funkar inte längre att bara sitta på sin egen kammare och spåna idéer. Vill ni utveckla er affärsmodell för att skapa hållbar tillväxt behöver ni vända blicken utåt och innovera tillsammans med andra. Både med företag i och utanför er egen bransch, och med aktörer från till exempel offentlig sektor och akademin. För det är när ett kompetensområde korsar ett annat som banbrytande, hållbara innovationer kan uppstå.

Så lyckas du med ditt hållbarhetsarbete – 5 tips

 1. Identifiera potentialen
  Utbilda dig för att förstå vad just ditt företag kan påverka och sätt den kunskapen i relation till den egna affärsmodellen. Använd FN:s globala hållbarhetsmål (https://www.globalamalen.se/) som utgångspunkt och fundera på hur din produkt eller tjänst kan bidra till något av dessa mål. Att koppla sin affärsidé till att ”do good” är en av de största trenderna just nu ­– och en språngbräda för att skapa hållbar tillväxt.

 2. Bredda perspektivet
  Glöm inte att hållbarhet är så mycket mer än bara miljö och klimat. Jämställdhet och mångfald är en del av social hållbar utveckling, och en arbetsplats som inkluderar människor av olika kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet skapar kreativa och innovativa företag som har lättare att växa.

 3. Öppna upp gränserna
  Våga ta hjälp och samverka med andra för att skapa större nyttor och bättre affärsmodeller. Testa öppen innovation tillsammans med andra företag, branscher eller sektorer för att få nya perspektiv och idéer som kan stärka hållbarhetsarbetet. Se inte alltid konkurrenterna som konkurrenter – ibland kan de faktiskt vara medskapare till något större.

 4. Ta inga genvägar
  I takt med att kunder och konsumenter blir allt mer medvetna blir det svårare för företag att komma undan med så kallad greenwashing – alltså att utge sig för att vara miljövänlig genom att belysa enskilda miljövänliga insatser. Ha koll på din hållbarhetsagenda och lova inte mer än du kan hålla.

 5. Låt hållbarhetsarbetet ta tid
  Hållbarhet är inget man löser på en kvart. Mycket tid och resurser krävs för att det ska bli en integrerad del av bolaget, och alla medarbetare behöver förstå och verka för en hållbar utveckling. Att kunna påvisa en långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete bygger trovärdighet – så låt det växa fram i sin egen takt.