Asian foreman in uniform with helmet and protective face mask drive forklift in warehouse cargo with copy space. Concept of new normal work in logistic industry, factory after Covid 19 pandemic

I takt med att många asiatiska länder växer snabbt – i BNP och i befolkningsmängd – så ritas exportkartan om. Swedish Scaleups har tagit hjälp av Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren och kikat närmare på fem spännande exportmarknader för svenska företag.

När den brittiska banken Standard Chartered siar om framtidens största marknader kvalar flera asiatiska länder in på topp tio-listan. Prognosen görs utifrån ländernas BNP och banken förutser att Kina kommer att vara världens största ekonomi 2030. Andra marknader som förväntas klättra på rankingen är Indonesien, Turkiet, Brasilien och Egypten. Och Indien, som kommer att gå om Kina i befolkningsmängd om ett par år, beräknas vara världens andra största ekonomi 2030.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, är inte förvånad över de asiatiska ländernas dominans på listan.

– En stor del av befolkningstillväxten sker i Asien, och länderna har en växande medelklass med god köpkraft. Man beräknar att Asien år 2035 kommer ha ett lika stort samlat BNP-värde som Europa och Nordamerika sammantaget.

Lena Sellgren, Business Sweden

Fem exportmarknader för ditt företag i framtiden

Här tipsar Lena Sellgren om fem exportmarknader att satsa på i framtiden – och vilka branscher och produkter som är på uppgång i regionerna.

 1. Indien
  Befolkningstillväxten i Indien är snabb, liksom urbaniseringen, och allt fler företag får upp ögonen för landet som en möjlig marknad.
  – Indien har en ung befolkning och en växande köpkraft. Det finns en stor efterfrågan och vilja att konsumera, säger Lena Sellgren.
  Flera branscher är på uppgång i Indien. Digitaliseringstrenden är stark – många av världens stora tech-jättar slåss om indiernas uppmärksamhet – och Lena Sellgren ser därför möjligheter även för svenska innovativa startups. Men hon ser även potential för företag som levererar tjänster inom infrastruktur, samt green tech-företag som arbetar för att lösa utmaningar inom miljö och energi.

 2. Indonesien
  Indonesien har likt Indien en ung, snabbt växande medelklass som driver inhemsk konsumtion. Landet är redan idag en av världens tio största tillverkningsnationer. Tillväxten underlättas ytterligare av skattelättnader och att Indonesien medvetet satsar på nya industriområden.
  – Den ökande köpkraften tillsammans med en tekniskt kunnig arbetskraft och stora offentliga investeringsprojekt skapar tillväxt och nya affärsmöjligheter för svenska företag inom många branscher, säger Lena Sellgren.

 3. Tyskland
  Tyskland är knappast någon ny och spännande exportmarknad, men det är en av Sveriges viktigaste handelspartner – och Europas ekonomiska tillväxtmotor. Svenska bolag har ett gott rykte i Tyskland och är kända för sin innovationskraft och kvalitet – här finns en bra grund att bygga vidare på. Lena Sellgren ser möjligheter för flera typer av bolag, och teknik står i fokus.
  – 5G kommer att innebära många möjligheter. Ny teknik så som robotics och 3D-printing har lovande utsikter – men också företag som jobbar med hälsa och sjukvård och energi och miljö. Sverige har dessutom många innovativa bolag inom hållbarhet, inte minst med fokus på det industriella segmentet, som kan lyckas i Tyskland.

 4. Turkiet
  Turkiets geografiska placering mellan Asien och Europa, i kombination med en ung befolkning och snabbt växande ekonomi, gör landet till en spännande marknad för svenska företag. En ökad sysselsättningsgrad och högre medelinkomst har bidragit till en starkare köpkraft och har långsamt gjort Turkiet till ett övre medelinkomstland.
  – Det finns potential både på konsumentmarknaden, i tillverkningsindustrin och inom infrastruktur. Där vi har en hel del att erbjuda från svenskt håll, säger Lena.

 5. Japan
  Många svenska företag är redan etablerade i Japan, som har en stor och avancerad tillverkningsindustri. Ambitiösa reformer ska nu även utveckla landets jordbruk och energiförsörjning, och Japans utmaningar – särskilt landets åldrande befolkning – kan faktiskt innebära möjligheter för svenska företag.
  – Bolag som jobbar med AI, machine learning och smarta lösningar inom hälsa och sjukvård har goda möjligheter att etablera sig på den japanska marknaden.