Outdoor image of two happy, Asian/Indian young adult businesswomen, stand against a closed shutter of commercial complex by the side of a busy road and discuss a project in a folder on the go at day time, shot through the windows of a fast moving bus enters between camera and the subject which creates motion blur effect in foreground.

Indien är världens största demokrati och kommer snart att vara världens tredje största ekonomi. Vi frågade Anders Wickberg, chef för Business Sweden i Indien, varför och hur svenska företag kan lyckas på den indiska marknaden.

Först och främst, varför ska svenska företag satsa på den indiska marknaden?

– Indien är en otroligt intressant marknad. Många vet inte är att Indien spås att bli världens tredje största ekonomi med världens största befolkning år 2030 – med en årlig tillväxt på runt fem-åtta procent. Vi tror inte att frågan kommer vara om man ska ge sig in på den indiska marknaden utan snarare hur.

Så hur gör man för att lyckas i Indien?  

– Man ska inte sticka under stol med att Indien är en utmanande marknad. När vi studerar de företag som har lyckats så tycker vi oss se ett antal gemensamma nämnare – framförallt hur dessa företag har anpassat sig till de spelregler som gäller i Indien. De har anpassat sin företagsmodell, sina produkter, kanske öppnat lokal tillverkning och på riktigt förstått sig på marknaden. Så det första steget är att göra sin hemläxa ordentligt; studera marknaden, ta hjälp av lokala experter och sätta en strategi.

Indiens e-handelsmarknad växer med 30 procent per år och landet har världens största expansionsprogram för förnybar energi”

Vilka är de största utmaningarna med att exportera till Indien?

– Den största utmaningen för utländska bolag är att få till all dokumentation på ett korrekt sätt för en smärtfri import. Därför kan det vara kritiskt att arbeta med en import-agent så att alla dokument och dess format blir korrekta. Något annat som är viktigt att tänka på är att tullavgifter kan ändras drastiskt årligen, eftersom indiska regeringen ofta använder dem som ett medel för att nå sina inhemska ekonomiska mål.

Vilka branscher är extra heta i Indien?

– Ett stort antal industrier växer just nu i Indien – industri och tillverkningssektorn, förnyelsebar energi, infrastruktur, hälsa och sjukvård, och handel är några exempel. De är också branscher som inte är så tungt reglerade och där svenska företag kan ha en konkurrensfördel. Några saker jag också brukar lyfta är att Indiens e-handelsmarknad växer med 30 procent per år och att landet har världens största expansionsprogram för förnybar energi.

Finns det ett stort intresse för svenska företag och deras produkter och tjänster?

– Enligt den årliga undersökning som Svenska Handelskammaren i Indien genomför ser vi en ökad positiv påverkan förknippad med det svenska varumärket i Indien. Tre av fyra företag i Indien menar att det svenska varumärket har en positiv ’impact’ på deras affär jämfört med att två av fyra företag uppgav detsamma för 3 år sedan. I övrigt finns ett stort intresse för högkvalitativa produkter med ett kostnadseffektivt pris, och det kan flertalet svenska företag erbjuda.

Till sist, hur kan Business Sweden hjälpa mitt företag att exportera till Indien?

– På flera sätt! Vi har lång erfarenhet av att ge rådgivning till svenska företag som vill ha support för att öka sin försäljning i Indien eller globalt. Business Sweden ingår även i Team Sweden som är en samlad exportstödsplattform där Svenska regeringen har samlat alla myndigheter och institutioner som finns att vända sig till för support. Vi kan därför guida företag vidare för att förstå vilken hjälp som kan finnas oavsett om det handlar om finansiering, rådgivning eller exporttekniska frågor.