Med det här projektet har biblioteket ett samarbete med företaget Framvik som utvecklar scenariobaserad VR-träning.