Unibap Unibap AB utser Emil Rönnbäck till ny CFO (beQuoted) Emil… Rönnbäck kommer att tillträda som CFO för Unibap från och med 2024-01-08.