Unibap Unibap AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 (beQuoted) Unibap AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01…hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/ . Unibap har av miljöskäl valt att inte trycka årsredovisningen.