Den 8 feburari publiceras Unibaps delårsrapport för Q4 2023. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte torsdag den 8 februari kl. 12.00 där VD Johan Åman och CFO Emil Rönnbäck presenterar rapporten.Presentationen är digital och sker via Teams. Presentationen kommer att hållas på svenska.